UT en Radboudumc versterken samenwerking

| Rense Kuipers

De UT gaat de samenwerking met het Nijmeegse Radboudumc-ziekenhuis versterken. In april zetten beide partijen een handtekening onder een nieuwe overeenkomst.

De UT en het Radboudumc werken al jarenlang samen, onder andere via een gezamenlijk beurzenprogramma, de zogeheten TURBO-grants. De ‘strategische samenwerking’ wordt versterkt, als het aan beide partijen ligt.

Het college van bestuur ziet het versterken van de samenwerking als een ‘logische stap’. ‘Het Radboudumc is altijd een belangrijke partner geweest voor de UT en in het bijzonder voor het TechMed Centre. Het versterken van de samenwerking heeft betrekking op alle drie kerntaken van de universiteit en biedt mogelijkheden voor alle faculteiten.’

Zowel op het gebied van onderwijs, onderzoek als valorisatie willen de UT en het Radboudumc ‘waar relevant de grens verwijderen, zodat medewerkers en studenten van beide organisaties gemakkelijk gebruik kunnen maken van elkaars kennis, infrastructuur en mogelijkheden’. Zo denken de instellingen na over samenwerking in specifieke masteropleidingen, gezamenlijke deelname in nationale en Europese onderzoeksprojecten en het aantrekken van internationale investeerders.

Vooralsnog is er geen – extra – investering mee gemoeid voor beide partijen, al moeten ze nog besluiten over inbrengen van 75 duizend euro per instelling voor het opstarten van nieuwe projecten.

De universiteitsraad krijgt woensdagochtend de gelegenheid te adviseren op het voorgenomen besluit

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.