Lifelong learning krijgt één centraal administratiesysteem

| Rense Kuipers

Er komt dit jaar één centrale administratie voor lifelong learning. Nu doet elke faculteit dit nog op zijn eigen manier. Programmaleider Felix van Urk: ‘Het is niet dat het fout gaat, maar het is beter om administratief één lijn te trekken.'

Felix van Urk.

Van Urk, hoofd onderwijsbeleid bij Strategie & Beleid en programmaleider lifelong learning, ziet dat de faculteiten ‘goed hun ding doen’ op het gebied van lifelong learning. ‘Maar wat ontbreekt op dit moment is centrale ondersteuning. Iedere faculteit is aan het ondernemen en doet dat nu op zijn eigen manier. Dat is voor de front office goed, maar aan de back office-kant een minder goed idee.’

Voor het eind van dit jaar wil de UT de administratie op orde hebben. Zaken als inschrijvingen, business cases voor lifelong learning-programma’s, betaalmethoden en andere administratie moet dan in één centraal systeem terechtkomen. ‘Om de faculteiten administratief te ondersteunen en te ontlasten, om dubbel werk te voorkomen en om de goede checks and balances te hebben’, aldus Van Urk. ‘Het is niet dat het fout gaat, maar het is beter om administratief één lijn te trekken.’

Ondernemen

Het is volgens de programmaleider nog steeds de ambitie dat lifelong learning de ‘vierde poot’ wordt van de UT, naast onderwijs, onderzoek en valorisatie. ‘Ondanks de bezuinigingen. Een toekomstbestendige UT heeft lifelong learning nodig. Dus het is geen optie om hiermee te stoppen. Maar de bezuinigingen gaan wel hun effect hebben op hoe we werken.’

Van Urk geeft daarbij aan dat het aan de faculteiten is om activiteiten te ontplooien. ‘Dat kan spannend zijn, zeker in het licht van de bezuinigingen. Het is een vorm van ondernemen, onderwijs aanbieden aan klanten die ervoor betalen. Aan learners, in plaats van studenten. Ondernemen betekent investeren, maar het kan op korte termijn ook wat opleveren voor de faculteiten. Ze staan voor de uitdaging om te durven ondernemen. Maar dat is wel de oproep die is gedaan.’

De programmaleider ziet dat daar wel degelijk gehoor aan is gegeven de afgelopen jaren. ‘We zien een grote toename in het aantal activiteiten, bij iedere faculteit. Neem het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, Geoversity van ITC, de TechMed Academy en onlangs een nieuwe deeltijdopleiding Digital Design & Architecture. De faculteiten zijn ondernemend bezig, zowel vraag- als aanbodgedreven.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.