UT tekent convenant voor sociale duurzaamheid

| Redactie

De UT stelt bij aanbestedingen als voorwaarde dat er werk- en stageplekken worden gecreëerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vicevoorzitter Machteld Roos tekende deze week een convenant voor die zogeheten SROI-verplichting.

Photo by: ANNABEL JEURING 2023
Vicevoorzitter Machteld Roos en wethouder Arjan Kampman tekenen het convenant.

SROI staat voor Social Return On Investment, oftewel de sociaalmaatschappelijke waarde op een investering. Concreet houdt het in dat door de UT gecontracteerde leveranciers een bepaald percentage van de omzet inzetten om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De UT is de eerste universiteit in Nederland die zich hieraan committeert, zegt manager inkoop Geert Jan Westhof. ‘Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de aanbestedingen die we doen’, licht hij toe. ‘Die richtte zich al op vele facetten, maar in mindere mate op sociale duurzaamheid. Daar komt met het tekenen van deze convenant verandering in.’

Zo’n initiatief als dit sluit volgens Westhof ook beter aan op de UT-praktijk dan de in 2015 ingevoerde participatiewet. ‘Die uitvoering daarvan was moeizaam in te passen in onze werkzaamheden. Via de SROI-verplichting kunnen we veel beter werk maken van sociale duurzaamheid.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.