Ook cijfers tonen dalende trend activisme aan

| Rense Kuipers

De Student Union constateert een ‘algemene daling in het aantal actieve leden’ bij verenigingen, zo blijkt uit de pas verschenen activismemonitor 2023. Vooral de studie- en wereldverenigingen kampen met dalend activisme.

Ter illustratie, de Create Tomorrow-commissie vorig jaar. Het evenement gaat dit jaar niet door, omdat geen nieuwe commissie gevonden werd.

De activismemonitor bevestigt de zorgen die de universiteitsraad en rector Tom Veldkamp eerder deze maand uitspraken. ‘Het is een acuut probleem, zowel voor het grotere als kleinere activisme. We moeten onder ogen zien dat het activisme afneemt en dat besturen moeite hebben om nieuwe bestuursleden te vinden’, zei Oliver Davies van studentenpartij UReka.

‘Neerwaartse trend’

De activismemonitor biedt cijfers achter die uitgesproken bezorgdheid. Afgelopen najaar vulden besturen van verenigingen de gegevens in, op verzoek van de Student Union. Eén van de conclusies in de monitor: ‘Hoewel er enkele sectorspecifieke verschillen zijn, is er een algemene daling van het aandeel actieve leden waarneembaar in vergelijking met de gegevens van 2021 en 2022.’ Die ‘neerwaartse trend’ is vooral zichtbaar bij de studie- en wereldverenigingen en veel minder duidelijk bij de sociale, sportieve en culturele verenigingen.

Actieve EER-studenten

De monitor kijkt ook specifiek naar het activisme onder internationale studenten en de samenstelling van commissies. Internationale studenten zijn minder vaak lid van een vereniging, concludeert de monitor. ‘Maar de internationale studenten die lid zijn van een vereniging, zijn vaak actief, vooral als het gaat om studenten uit de Europese Economische Ruimte landen’.

Een andere conclusie is het grote verschil tussen de sectoren wat betreft het studiejaar van de commissieleden. Het commissiewerk bij de cultuur-, sport- en wereldverenigingen komt vooral op de schouders van vijfdejaars studenten en ouder. Bij de categorieën ‘overig’, ‘maatschappelijk’ en de studieverenigingen bestaan de commissies voornamelijk uit eerste- tot en met derdejaarsstudenten, met voor het grootste deel derdejaars.

Implementatieplan

De Student Union liet eerder al weten te werken aan een implementatieplan om het activisme op te krikken. Dat zit volgens Student Union-voorzitter Xander Bon ‘in een verkennende fase’, waarvoor de SU gesprekken voert met studentassessoren, universiteitsraadsleden en de dienst Strategie & Beleid. Onduidelijk is nog wanneer het plan af is.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.