Kamer wil snel antwoord: hoeveel Engelstalige opleidingen gaat u schrappen?

Binnen acht weken moeten alle universiteiten en hogescholen de minister van Onderwijs laten weten hoe ze het aantal Engelstalige opleidingen ‘stevig’ gaan terugdringen. Dat eist de Tweede Kamer.

Dinsdag is een motie van NSC, VVD en BBB aangenomen die het kabinet aanspoort om het aantal Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs snel te verminderen. Acht weken krijgt minister Robbert Dijkgraaf om samen met de instellingen een plan te maken.

In dat plan moeten concrete maatregelen staan 'die elke instelling afzonderlijk gaat nemen om het aandeel Engelstalige opleidingen stevig terug te dringen', waarbij ze rekening houden met 'de arbeidsmarkt, studentenhuisvesting en regio'.

Ruime meerderheid

NSC, VVD en BBB hebben samen 51 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. De motie kreeg steun van PVV (37 zetels), maar ook van onder meer de linkse partijen SP en Partij voor de Dieren. Er was dus een zeer ruime meerderheid.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf heeft zich niet verzet tegen de motie. 'Ik zie haar als een mooie inzet voor de gesprekken die ik voer en blijf voeren', zei hij vorige week in het debat. Binnen acht weken zullen de koepelorganisaties van universiteiten en hogescholen hem informeren over een plan van aanpak, beloofde hij.

Dijkgraaf: 'Daarna ga ik uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomsten van dit alles. Dan kunt u op basis van de plannen van de instellingen afwegen of deze voldoende ambitie uitstralen tegen de achtergrond van de motie.'

Intussen werkt hij aan een wetsvoorstel om ‘balans’ te krijgen in de internationalisering, dat hij nog voor de zomer wil indienen.

De indieners schrijven in hun motie dat 78 procent van alle masteropleidingen en 30 procent van alle bacheloropleidingen volledig in het Engels worden gegeven. Dat klopt ongeveer met de cijfers over de universitaire opleidingen. In het hbo is acht procent van de bachelors Engelstalig.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.