‘In de collegezalen moet het Engels blijven’

| Peter Koehorst

Hoe denkt de UT-gemeenschap over het voertalenbeleid? Heel verschillend is het antwoord. Dat werd duidelijk tijdens een inspraakmiddag van het UT Language Centre. Vooral de uitslag van de verkiezingen zorgde voor onrust. ‘Kan ik als buitenlander hier nog wel blijven?’

Meer dan twintig UT’ers hebben zich aangemeld om mee te praten tijdens deze inspraakmiddag. In de Noordhorst schuiven ze aan bij ronde tafels met elk een thema: HR, communicatie, campusleven/UT-gemeenschap en beleid/bestuur/medezeggenschap.

Bij de tafel campusleven en de UT-gemeenschap is er een levendige discussie over de parallelle tweetaligheid, zo wordt het beoogde voertalenbeleid omschreven. Het college van bestuur kiest voor twee voertalen: Engels en Nederlands. Dat kon afgelopen september op een positief advies van de universiteitsraad rekenen.

Invulling

Het college wil dat Engels wordt gebruikt als de lingua franca (de gemeenschappelijke taal die wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen) van de wetenschap en als gedeelde taal in de internationale gemeenschap van de UT. Nederlands is volgens de UT de taal van de regio en de samenleving waarin de UT is ingebed. Inclusie is en blijft het leidende principe. Maar hoe exact de invulling is? Daar wordt de komende maanden over gesproken, zoals door de werkgroep Voertaalbeleid van het UT Language Centre dus. De sessie in de Noordhorst is een begin.

Verkiezingen

Het gaat al snel over de uitslag van de verkiezingen. Wat betekent dat voor het voertalenbeleid op de universiteit? De winnaar van de verkiezingen, de PVV, wil dat bachelors in de collegezalen in het Nederlands les krijgen. NSC-voorman Pieter Omtzigt deelt die stelling. De VVD is ook voorstander dat internationale studenten Nederlands moeten leren.

Nieuwe regering

‘Moet ik mij zorgen maken na de uitslag? Kan ik als buitenlander hier nog wel blijven?,’ vraagt een medewerker zich hardop af. ‘De komende maanden worden door de nieuwe regering waarschijnlijk keuzes gemaakt over het al dan niet invoeren van het Nederlands op universiteiten. We moeten daarom nu onze stem laten horen.’ De spreker haalt de situatie op universiteiten in Denemarken aan. ‘Daar zijn ze na een paar jaar teruggekomen om het Engels te verbieden als voertaal. De studentenaantallen liepen namelijk snel achteruit. Dat moeten we in Nederland voorkomen.’

'De UT is een bubbel van Engels'

Een studente vindt dat we vooral praktisch moeten blijven. ‘Het voelt raar om verplicht Engels te spreken als je weet dat iedereen in een groep dezelfde taal spreekt’, zo zegt ze. ‘Ga pas over naar het Engels als minimaal één persoon in de groep jouw taal niet spreekt. Heel makkelijk.’

Niet vloeiend

Dat niet iedereen het Engels of Nederlands even goed beheerst, vindt een medewerker helemaal niet gek. In de praktijk lost zich het taalprobleem altijd wel op. ‘Bijna iedereen op de UT heeft Engels als tweede taal. Je bent dus echt niet de enige die het niet vloeiend spreekt. Ik praat zelf geen Nederlands. Ik vraag vaak of ze Engels tegen mij willen praten. Dat gaat altijd goed. Zo kan ik pas echt onderdeel uitmaken van een team.’

Koffiezetautomaat

Andere geluiden zijn er ook. ‘De UT is een bubbel van Engels. Zo krijg ik nooit de kans om Nederlands te leren, zegt een bachelorstudente. ‘Het is bijna niet te doen om naast een studie ook Nederlands te leren. Bij de contacten bij het koffiezetautomaat vind ik het daarom prima om in het Nederlands aangesproken te worden. Zo steek ik er zelf ook wat van op. Maar in de collegezalen moet het Engels blijven. Die taal spreken alle studenten.’

De uitkomsten van de bijeenkomst worden verwerkt in een voorstel dat vlak voor het winterreces door het college van bestuur wordt behandeld.

Wordt vervolgd. Ofwel: to be continued.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.