Waarschuwen over wangedrag wetenschappers mag niet zomaar

Universiteiten zijn niet verplicht om elkaar te waarschuwen voor het wangedrag van een onderzoeker die ergens anders gaat werken. Dat zou op bezwaren van de privacywetgeving stuiten, legt demissionair minister Dijkgraaf uit.

Photo by: FOKKE EENHOORN; Fokke Eenhoorn

Vorige maand schreef het Algemeen Dagblad over een hoogleraar die werd ontslagen bij de Universiteit Utrecht vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man zou zich al eerder hebben misdragen aan de Vrije Universiteit, de Maastricht University en de University of Pennsylvania.

Het zou wenselijk zijn dat universiteiten elkaar over zulke kwesties kunnen informeren, zei de Universiteit Utrecht tegen het AD. Maar zulke gegevensuitwisseling druist al snel tegen de privacywetgeving in, stelt Dijkgraaf in zijn antwoord op Kamervragen van zijn eigen partij, D66.

'Ik betreur ten zeerste dat er op instellingen gebeurtenissen zijn voorgevallen waardoor studenten en medewerkers sociale onveiligheid hebben ervaren', aldus de minister. Hij bevestigt ook dat instellingen 'niet verplicht zijn om signalen onderling uit te wisselen'.

Uitzonderlijke gevallen

Het zou ook moeilijk zijn om het te verplichten, legt hij uit. Volgens Dijkgraaf moet er iets uitzonderlijks aan de hand zijn voordat instellingen zulke gevoelige informatie onderling kunnen delen. Ze moeten altijd de afweging maken of het privacybelang niet zwaarder weegt.

Hij geeft een voorbeeld uit de sportsector. Een centrum voor sociale veiligheid verzamelde gegevens van 'vermeende daders en beschuldigden' en deelde die. Maar volgens de rechter was er onvoldoende grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens. De privacy van de betrokkenen woog kortom zwaarder.

D66 zou graag één landelijk meldpunt zien voor zulk wangedrag in het hoger onderwijs. Daar wil de minister nog niet op ingaan. Hij laat momenteel onderzoek doen naar de klacht- en meldprocedures en wil er daarna met de instellingen over praten.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.