‘Aanpak levenslang leren Saxion is voorbeeld voor UT’

| Peter Koehorst

De UT kan van Saxion leren hoe ze daar omgaan met levenslang leren. Vooral de praktische aanpak van de hogeschool is een eyeopener voor de universiteit. Dat werd duidelijk tijdens de strategiedag voor het hoger management.

Met deze dag heeft de UT een eerste stap gezet om een praktische invulling te geven aan een gezamenlijke onderwijsvisie. Het doel was om meningen en ervaringen op te halen om de visie ‘leren door interactie’ in de praktijk brengen.

Tijdens workshops was volgens programmamanager Leontien Kalverda onder meer dus de werkwijze van hogeschool Saxion een goed voorbeeld. ‘Bij Saxion werken ze in het kader van levenslang leren samen met externe partners. Wat Saxion goed doet, is de pragmatische aanpak’, zo vertelt Kalverda. Volgens de deelnemers aan de strategiedag kan de UT deze werkwijze prima overnemen en meenemen in de onderwijsvisie. Kalverda: ‘Er zijn voor de UT veel kansen om samen te werken met Saxion om levenslang leren samen op te pakken. Dat moet in goede samenspraak zodat het aanbod aanvullend is op elkaar en zo waarde toevoegt aan onze regionale propositie. Nu het is moment om dat te versnellen.’

Uit een andere workshop kwam bijvoorbeeld het belang van student well-being. ‘Het is belangrijk om meer aandacht te hebben voor persoonlijke ontwikkeling binnen het curriculum. Een gelukkiger student studeert namelijk sneller af’, zo blikt Kalverda terug. ‘Daar profiteert zowel de student als de UT van.’

Dag vol workshops

Twee keer per jaar komt het hoger management bij elkaar tijdens een strategiedag. Kalverda, betrokken bij de invulling ervan, heeft deze keer bewust gekozen voor een dag vol workshops. ‘Ik vind dat deelnemers aan de slag moeten met praktijkvoorbeelden. Het is niet meer van deze tijd om een uur naar een spreker te luisteren. Practice what you preach is het devies’, zo legt ze uit.

De uitkomsten van de workshops worden binnenkort gedeeld met het college van bestuur en alle deelnemers van de strategiedag. Ze worden gebruikt bij de doorontwikkeling van de onderwijsvisie.

Eén zienswijze

De UT onderwijsvisie moet een fundament leggen voor strategische keuzes, investeringen en de implementatie van onderwijsactiviteiten. Een gezamenlijke verhaal is daarom nodig, vindt Lieke Schreel, directeur van Centre for Educational Support (CES): ‘Er waren te veel losse visies van verschillende afdelingen, maar één grote zienswijze ontbrak.’ Volgens haar wordt de visie gebaseerd op drie doelen: Leren door te doen, bouwen aan inclusieve gemeenschappen en persoonlijke ontwikkeling.

Nadruk op onderwijs én wetenschap

Rector Tom Veldkamp van de UT wil met de onderwijsvisie de nadruk leggen op onderwijs én wetenschap, zo maakt hij duidelijk. ‘Onderwijs is een heel sterk punt van de UT. Dat is echter voor de buitenwereld niet altijd duidelijk’, zegt Veldkamp tegen de aanwezigen in het DesignLab waar de strategiedag plaatsvond. ‘Het belang van goed onderwijs moet, naast wetenschap, ook een prominente rol krijgen in de visie.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.