UT wil twee jaar langer door met Twente Pathway College

| Rense Kuipers

De UT wil de samenwerking met Twente Pathway College voortzetten en stuurt aan op een contractverlenging van twee jaar. Dat wel onder voorwaarden van enkele prestatie-indicatoren en een ontsnappingsclausule, mocht de politieke internationaliseringsdiscussie tot een verbod leiden.

Sinds 2019 biedt een commerciële partij genaamd Navitas een zogeheten schakeljaar aan, onder de vlag van ‘Twente Pathway College’. Tijdens dat schakeljaar krijgen pre-bachelorstudenten – voornamelijk van buiten de EER – een onderwijsprogramma aangeboden, om ze klaar te stomen voor één van de UT-bachelors. Het huidige contract tussen de UT en Navitas loopt af per 31 augustus 2024.

Een tussentijdse evaluatie vorig jaar liet een weinig rooskleurig beeld zien: het schakeljaar van Twente Pathway College (TPC) sloot onvoldoende aan op het UT-onderwijs. Hoewel het meer studenten dan verwacht opleverde voor de UT, kreeg slechts 40,9 procent een positief bindend studieadvies na hun eerste studiejaar. Bovendien wisselden veel TPC-studenten van studie. Dat bij elkaar opgeteld leidde tot ‘uitputting’ van UT-middelen. Naar aanleiding van dat rapport wilden zowel de universiteitsraad als het college van bestuur verbetering zien, met het oog op eventuele contractverlenging.

Prestatie-indicatoren

Daar is wel degelijk sprake van geweest, concluderen nu zowel het college van bestuur, de Universitaire Commissie Onderwijs, het Platform International Affairs als de universiteitsraad. Daarom wil het CvB overgaan tot een contractverlenging van twee jaar. Het percentage TPC-studenten dat een positief bsa na hun eerste jaar haalde, ging van 40,9 procent naar 62 procent. Bovendien is volgens het CvB de instroom van TPC-studenten ‘substantieel’ voor sommige UT-bacheloropleidingen en zorgen ze voor meer diversiteit en een bijdrage aan de ‘international classroom’.

Waar de UT bij het opstellen van het vorige contract met Navitas geen prestatie-indicatoren afsprak met de commerciële aanbieder, is dat met de contractverlenging wel het geval. De UT eist nu een positief bsa bij minimaal 56 procent van de TPC-studenten. Daarnaast moet 85 procent van een TPC-lichting doorstromen naar een UT-bachelor, waarvan minimaal 73 procent na hun eerste bachelorjaar aan de UT moet blijven studeren.

Som geld

De samenwerking levert de UT overigens een behoorlijke som geld op. Op dit moment is er een ongebruikt overschot van ruim 6 ton, dat is opgebouwd sinds de samenwerking in 2019 begon en nu tijdelijk bij Marketing & Communicatie is ondergebracht.. De samenwerking moet de UT de komende twee jaar naar schatting ruim 1 miljoen euro opleveren, een bedrag dat naar de centrale middelen moet gaan.

Beide partijen tekenen medio november de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het college van bestuur wil Twente Pathway College organisatorisch onderbrengen bij Pre-U. Daar is volgens het college de expertise en structuur voor pre-universiteitsprogramma’s. En het moet helpen om de focus bij Twente Pathway College te verleggen van werving naar onderwijs. Nu valt Twente Pathway College nog onder de dienst Strategie & Beleid.

Ontsnappingsclausule

De UT neemt wel een ontsnappingsclausule op in het nieuwe contract, met het oog op de internationaliseringsdiscussie. Daarom is de contractverlenging er eentje van bepaalde tijd en staat er een clausule in het contract die de UT toestaat om de samenwerking tussentijds op te zeggen, mochten schakeljaren door de nieuwe wetgeving expliciet verboden worden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.