Omtzigt: expats moeten inleveren voor ‘pechstudenten’

Pieter Omtzigt wil de belastingkorting voor hoogopgeleide expats versneld afbouwen. De miljoenen die dat oplevert wil hij inzetten om de rente op de studielening van ‘pechstudenten’ te verlagen.

Kamerlid Omtzigt heeft maandag een amendement ingediend op het wetsartikel over de zogeheten 30-procentregeling voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers. Om hun hoge verblijfskosten in Nederland te compenseren hoeven zij nu vijf jaar lang geen belasting te betalen over ten hoogste 30 procent van hun loon.

Als het aan Omtzigt ligt, wordt die regeling soberder. Hij wil dat deze expats, die ook in het hoger onderwijs en onderzoek werkzaam zijn, vanaf 1 januari 2024 nog maar hooguit twintig maanden recht hebben op de 30-procentregeling. In de 20 maanden daarna geldt wat hem betreft een 20-procentregeling en in de twintig resterende maanden een 10-procentregeling.

194 miljoen

Het gaat de schatkist miljoenen euro’s opleveren, denkt Omtzigt, oplopend van 3 miljoen euro in 2025 tot 194 miljoen euro in 2029 en de jaren daarna. Omtzigt vraagt de regering 'het vrijkomende budget geheel in te zetten om bij de studenten van de pechgeneratie (zij die gestudeerd hebben zonder basisbeurs) de rente op de studieleningen te verlagen'.

Deze maand werd duidelijk dat de rente op studieschulden per 1 januari vervijfvoudigt. Woensdag organiseert de Landelijke Studentenvakbond een 'renteprotest' in Den Haag.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.