Plannen voor UT-klimaatcentrum in de maak: 'Het moet anders'

| Stan Waning

Een klimaatcentrum om al het UT-onderzoek en onderwijs dat focust op klimaatverandering te bundelen. Dat hopen hoogleraar Albert van den Berg, universitair docent Cheryl de Boer en oud-directeur MESA+ Miriam Luizink binnen afzienbare tijd te realiseren. Volgens eerstgenoemde is de UT niet zichtbaar genoeg in ‘de grootste uitdaging van de maatschappij’.

Albert van den Berg.

Dat er goede dingen gebeuren op de campus om klimaatverandering tegen te gaan, of om de gevolgen goed in kaart te brengen en ons aan te passen, daar twijfelt Van den Berg niet aan. De hoogleraar Biomedical and Environmental Sensorsystems mist alleen samenhang en ziet vooral eilandjes. ‘Ons klimaatonderzoek en onderwijs is te verbrokkeld en er mist een helder beeld. Neem gezondheid als voorbeeld. Daarin bieden we opleidingen aan, je komt overal health tegen en er staat zelfs een prachtig gebouw. Als een student met interesse voor klimaat hier komt, dan moet hij of zij zoeken naar wat we aanbieden. Dat moet anders.’

Collegebesluit

Uit de Shaping Expert Group (SEG) Sustainability, waar de wetenschappelijk directeur van het MESA+ instituut bij betrokken was, kwam het advies om met een voorstel te komen om de krachten op de UT te bundelen. Van den Berg, De Boer en Luizink schreven hun ideeën op, lieten het Strategisch Beraad er naar kijken en bereiden nu een collegebesluit voor. ‘Dan moeten er kwartiermakers komen en dan kunnen we dit jaar hopelijk beginnen. Iedereen is positief, dus we gaan de goede kant op.’

Of het op te richten initiatief een centrum, instituut of academie wordt is nog niet bekend. ‘Het belangrijkste is dat we iets duurzaams en structureels neerzetten en dat het niet met twee of drie jaar opgeheven wordt. Dit thema is zo belangrijk, dat verdient iets structureels waar alles samenkomt. Dat verdient de UT ook. Op de manier waarop we het thema klimaatverandering nu aanbieden halen we geen mensen binnen.’ De hoogleraar noemt TechMed Centre en DesignLab als voorbeeld, al hoeft er volgens hem niet gelijk een gebouw te komen. ‘Maar met een instituut zet je jezelf als universiteit beter op de kaart en is het eenvoudiger om externe financiering binnen te halen en ook een regionale en (inter)nationale rol te vervullen.’

Durf tonen

De motivatie van het drietal komt volgens Van den Berg uit hun overtuiging dat de UT kansen laat lopen. ‘De potentie is aanwezig op de UT om veel inzichten en oplossingen te ontwikkelen die ons kunnen helpen in de klimaatcrisis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de waterproblematiek, of mensen weerbaar maken tegen veranderingen, of welke beplanting goed werkt om CO2 vast te houden. In ITC zit kennis op het gebied van Geo-information en bij BMS zit de expertise in hoe we het gedrag van mensen kunnen bestuderen en beïnvloeden. Die combinatie, GeoSocioTechno, is bijzonder voor onze universiteit. De kennis is allemaal in huis, maar niet verbonden. We kunnen meer doen als we een cluster maken. We moeten alleen meer durf tonen.’

Het idee van het drietal ontstond, omdat het tempo volgens hen omhoog mag. ‘We willen gewoon beginnen en gaandeweg leren wat er beter kan. Iedereen wacht maar op elkaar. De maatschappij kijkt naar ons met de vraag wat te doen. Laat ons dat uitzoeken.’

De hoogleraar roept UT’ers die energie en passie voelen voor het idee om in te stappen. ‘We kunnen iedereen gebruiken. Hopelijk staat er over een tijdje een florerend klimaatcentrum. Met een club die verantwoordelijkheid pakt en als uithangbord van de UT wil fungeren als het om dit thema gaat.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.