Geen grote problemen op Enschedese kamermarkt

| Jelle Posthuma

Terwijl verschillende universiteitssteden kampen met een kamertekort, lijkt de nood in Enschede minder hoog. Volgens Wendy Bolster, coördinator Student Services and Student Housing van de UT, waren er deze zomer geen grote problemen voor kamerzoekers. ‘We zien niet alles, maar het lijkt allemaal redelijk soepel verlopen.’

Photo by: RIKKERT HARINK

Hoe anders was het in 2021, toen de UT internationale studenten adviseerde thuis te blijven als ze nog geen woning in Enschede en omstreken hadden gevonden. ‘In 2021 kregen we half augustus studenten aan de balie, die al enorm lang naar een kamer zochten’, vertelt Bolster. ‘Dat waren trieste verhalen. Dit jaar gaat het allemaal vrij relaxed. Echte stresssituaties blijven vooralsnog uit.’

Ook in vergelijking met andere studentensteden, zoals Amsterdam en Utrecht, zijn er minder ‘schrijnende gevallen’, weet Bolster. ‘Wat dat betreft zijn we in Enschede de lucky ones.’ Niettemin zijn er ook op de Twentse kamermarkt problemen. ‘Deze zomer kwamen er twee dames in paniek aan de balie, omdat ze een kamer in een drugspand hadden gehuurd. Gelukkig was er nog een kamer op de UT beschikbaar en konden we de twee studenten helpen.’

 

Belangrijkste reden voor de relatieve rust op de Enschedese kamermarkt is de beperktere instroom van nieuwe studenten, in vergelijking met twee jaar geleden. Het jaar 2021 was uitzonderlijk: de Brexit zorgde voor meer internationale studenten, die het Europese vasteland verkozen boven Engeland. Ook begonnen veel Covid-studenten een jaar later alsnog fysiek aan hun studie, waardoor er in 2021 sprake was van een inhaaleffect.

Dit jaar is de instroom, net als in 2022, minder groot. Al houdt Bolster een slag om de arm. ‘Voor Europese en Nederlandse studenten is het beeld nog niet geheel duidelijk, maar het lijkt ongeveer gelijk aan vorig jaar. Voor visumplichtige studenten van buiten Europa zien we wel een lichte toename. Dat komt overeen met cijfers van de IND. Voor deze laatste groep studenten garanderen we als UT in het eerste jaar huisvesting.’

Heldere communicatie en aanbod

Ook ‘heldere communicatie’ zorgde volgens Bolster voor een beheersbare situatie aan het begin van het nieuwe collegejaar. Vanaf het voorjaar drukte de UT via haar online kanalen nieuwe studenten op het hart om op tijd te zoeken naar een kamer. ‘Als je dat doet, heb je een relatief grote kans om op tijd een kamer te vinden in Enschede’, weet de coördinator Student Housing.

Daarnaast zorgde extra aanbod voor verlichting. Zo verrezen er ruim 200 containerwoningen aan de rand van de campus, sinds begin 2022 beschikbaar voor studenten. ‘Deze woningen zorgen voor een flexibele schil. In het uiterste geval kunnen studenten zelfs een containerwoning delen, net als in Nijmegen. Maar daar is dit jaar in Twente geen noodzaak voor.’ Bang voor leegstand is Bolster niet. ‘De containerwoningen op de campus zitten ook dit collegejaar weer nagenoeg vol.’

Bolster vermoedt dat er nog ‘enkele tientallen’ studenten zoeken naar een kamer in Enschede. ‘Er staat nog het één en ander op online sites als Roomspot en Kamernet. In de loop van september en oktober komen er bovendien vaak weer nieuwe kamers beschikbaar. Ik verwacht daarom dat de laatste groep studenten in de komende weken onderdak zal vinden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.