Kamer debatteert over internationalisering hoger onderwijs

| Jelle Posthuma

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag in commissieverband over de internationalisering van het hoger onderwijs. De toestroom van internationale studenten en de onderwijstaal zijn hete hangijzers. Voor de UT staat er mogelijk veel op het spel: een groot deel van de studenten en medewerkers is internationaal, en de voertaal is Engels.

Campusfoto ter illustratie.

De Tweede Kamer is al langer kritisch over de internationalisering van het hoger onderwijs: een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt over de voertaal werd begin dit jaar met grote meerderheid aangenomen. Ook minister Dijkgraaf wil meer ruimte voor het Nederlands, zo bleek uit zijn Kamerbrief eind april. Daarnaast wil hij met ‘centrale regievoering’ de toestroom van internationale studenten in goede banen leiden.

Maar de plannen van Dijkgraaf laten nog veel ruimte voor interpretatie. Het is de vraag of kritische Kamerleden in het debat genoegen nemen met de voorgestelde maatregelen, en of Dijkgraaf tijdens het commissiedebat meer duidelijkheid kan verschaffen. Begin deze maand vroeg de onderwijsminister al om geduld bij de ‘aanpak’ van Engelstalig onderwijs.

Universiteiten

De UT reageerde bij monde van collegevoorzitter Vinod Subramaniam eerder voorzichtig positief op de plannen van Dijkgraaf. In de aanloop naar het commissiedebat hebben de Nederlandse universiteiten met de minister gesproken over internationalisering. Daaropvolgend gaf Koepelvereniging UNL in een notitie vier adviezen aan de Tweede Kamer mee. Ze wijzen in de notitie vooral op het gevaar van een 'one size fits all' beleid: de situatie in de Randstad is wezenlijk anders dan voor een grensregio als Twente.

De commissievergadering begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Op de website van de Tweede Kamer is het debat via een livestream te volgen. Ook U-Today doet verslag aan de hand van een liveblog op de website. 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.