UT opnieuw genomineerd voor Nederlandse Onderwijspremie

Opnieuw is een UT-onderwijsproject in de race voor een Nederlandse Onderwijspremie van maximaal 1,2 miljoen euro. Op 29 juni maakt minister Dijkgraaf per onderwijssector bekend of de zes genomineerde teams de eerste, tweede of derde prijs winnen.

Photo by: Melvin Tas
Bij de prijsuitreiking van de Onderwijspremie afgelopen jaar, toen de UT-master-insert 'Shaping Responsible Futures' won.

De Nederlandse Onderwijspremie wordt sinds 2021 toegekend aan onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Voor het eerst dingen ook mbo-instellingen mee.

FlexSciLabs

Het genomineerde UT-team ontwikkelde flexibilisering van praktisch onderwijs, zodat de opleidingen technische natuurkunde, Advanced Technology en Chemical Science and Engineering niet afhankelijk zijn van dure laboratoria. Door dit project, genaamd ‘FlexSciLabs’, kunnen studenten hun practica en projecten op elke tijd en plaats uitvoeren.

De andere twee wo-instellingen, Radboud Universiteit/UMC en de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelden een doorlopend onderwijsprogramma waarmee studenten hun welzijn kunnen verbeteren en studentenprojecten waarmee campusgebieden in samenspraak met lokale partijen worden verbeterd.

In het hbo zijn teams genomineerd van NHL Stenden, de Haagse Hogeschool en Windesheim. Ze hebben digitaal simulatieonderwijs voor studenten verpleegkunde bedacht, een nieuwe methode voor lessen in ‘kritisch denken’ en een stimulerende leeromgeving voor professionals in zorg en welzijn die zich willen bijscholen.

Prolongatie?

Per onderwijssector wordt er 2,5 miljoen euro verdeeld: de eerste prijs bedraagt 1,2 miljoen euro, de tweede prijs 800 duizend euro en de derde prijs 500 duizend euro. Onderwijsminister Dijkgraaf zal de prijzen op 29 juni toekennen.

Er is een kans dat de UT voor het tweede jaar op rij de hoofdprijs mee naar Twente neemt. Vorig jaar won de master-insert ‘Shaping Responsible Futures’ de premie van 1,2 miljoen.

Netwerk

De Nederlandse Onderwijspremie wordt betaald door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het wil de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs verbeteren door onderwijsonderzoek te coördineren en financieren.

Onder het NRO valt sinds 2021 ook het ComeniusNetwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs, dat ook de jaarlijkse Comeniusbeurzen verdeelt. De hoofdaanvragers van de winnende beurzen worden automatisch lid.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.