Record: collegegeld stijgt meer dan 200 euro

Een nieuwe tegenvaller voor studenten: per september 2024 gaat het collegegeld in het hoger onderwijs waarschijnlijk met ruim 200 euro omhoog. Het tarief wordt hoger dan 2.500 euro.

Het collegegeld stijgt elk jaar met de inflatie mee. Boodschappen, kleding, elektriciteit en cafébezoek zijn duurder geworden, dus dan gaat het collegegeld ook omhoog. Zo is dat afgesproken.

Afgelopen jaar was die inflatie zo’n 9,4 procent, met pieken boven de veertien procent in september en oktober. In maart en april is de inflatie weer gedaald naar vier à vijf procent.

Dus gaat het collegegeld omhoog van 2.314 euro (per september 2023) naar 2.532 euro (per september 2024). Wie weet berekent het ministerie dit net iets anders, maar hier zal het ongeveer op uitkomen.

Onrust

In eerdere jaren steeg het collegegeld steeds met enkele tientjes: tussen de 22 en 71 euro. Er ontstond onrust in de politiek toen het collegegeld voor 2023/2024 met meer dan 200 euro omhoog dreigde te schieten. Ook minister Dijkgraaf vond dat te gortig. Hij dacht eerder aan 50 à 60 euro, zei hij tegen de Tweede Kamer.

Dat werd 105 euro. Dijkgraaf paste namelijk de regeling aan om het collegegeld minder gevoelig te maken voor pieken en dalen in de inflatie. Vroeger keek het ministerie naar de inflatie in de maand april; nu naar de inflatie over een heel jaar, van mei tot en met april.

Inflatie overschat

Het CBS meent zelf dat de inflatie de afgelopen tijd overschat is en gaat zijn rekenmethode vanaf juni aanpassen. Maar daar hebben studenten nog niets aan. De oude cijfers worden niet herzien, melden de statistici.

Het ministerie deed vorig jaar niets met de informatie dat het CBS zijn methode zou gaan veranderen. Het kwam te laat, antwoordde Dijkgraaf in het najaar op schriftelijke vragen van het CDA en Volt. Dat zal nu niet anders zijn.

Geen halvering meer

Per september 2024 verdwijnt bovendien de halvering van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten en voor tweedejaars van lerarenopleidingen. Dit gebeurt onder meer om de basisbeurs en aanvullende beurs te kunnen verruimen.

In de eerste jaren zou de opbrengst ook naar inkomenssteun voor uitwonende studenten kunnen gaan, was een poosje de gedachte. Die zouden dan zo’n honderd euro per maand erbij krijgen. In de Tweede Kamer leek hiervoor een meerderheid.

Dat gaat echter niet door, blijkt uit de Voorjaarsnota die het kabinet vorige week openbaar heeft gemaakt. Het geld vloeit terug naar de schatkist, tenzij de Tweede Kamer dwars gaat liggen.

Oude regeling

Volgens de oude regeling – die dus niet meer geldt – zou het collegegeld per september 2023 naar 2.421 euro zijn gestegen. Voor 2024 zou het tarief dan 2.547 euro zijn geworden: 15 euro meer dan waar het nu op uitkomt.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.