Kamermeerderheid wil drie jaar lang hogere basisbeurs

| HOP, Hein Cuppen

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de tijdelijke verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten niet voor één, maar voor drie studiejaren gaat gelden.

Met het oog op de torenhoge inflatie stelde minister Dijkgraaf dit najaar voor om de nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten komend collegejaar met maandelijks 165 euro te verhogen.

Een goed idee, vinden D66 en CDA, maar volgens hen zijn er goede argumenten om uitwonende studenten drie jaar lang een hogere beurs te gunnen.

Verzachten

Tijdens het debat over de onderwijsbegroting noemde CDA-Kamerlid Harry van der Molen vandaag een aantal argumenten voor verlenging. De verhoging van de basisbeurs gaat pas vanaf september 2023 in, terwijl de rest van Nederland al vanaf 1 januari profiteert van het koopkrachtpakket waarmee het kabinet de gevolgen van de hoge inflatie wil verzachten. Verder gaan eerstejaarsstudenten vanaf 2024/2025 weer het volle collegegeld betalen. Hij is bovendien bang dat de energieprijzen nog wel even hoog zullen blijven.

375 euro

Ook D66-Kamerlid Paul van Meenen pleitte voor verlenging. Volgens hem gaat de maandelijkse basisbeurs dan 375 euro bedragen. De kosten zouden betaald kunnen worden uit de middelen die vrijkomen als de halvering van het collegegeld wordt stopgezet.

Voorzitter Terri van der Velden van het Interstedelijk Studenten Overleg is blij met de verlenging, al zijn niet alle zorgen weggenomen: ‘Voor studenten zonder basisbeurs is dit zuur. Wel willen we ook naar voren kijken en benadrukken dat dit een grote groep wél gaat helpen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.