Keuring Fontys-opleidingen hoeft niet over van minister

De Vlaamse hoogleraar Filip Dochy had geen lid mogen zijn van de deskundigenpanels die twee Fontys-opleidingen goedkeurden, herhaalt minister Dijkgraaf. Maar hij ziet geen reden om de NVAO-accreditatie over te laten doen.

Photo by: GIJS FRANKEN | WIKIMEDIA CREATIVE COMMONS

Eind februari publiceerde de Volkskrant een kritisch artikel over de invoering een nieuwe onderwijsmethode bij Fontys Hogeschool. Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft er nu ook officieel op gereageerd en Kamervragen beantwoord.

Onafhankelijke keuring

Hij stelt opnieuw dat de omstreden Vlaamse hoogleraar Dochy, die meewerkte aan onderwijsvernieuwingen bij Fontys, geen lid had mogen zijn van de visitatiepanels die voor onderwijskeurmeester NVAO twee Fontys-opleidingen beoordeelden: de opleiding hbo-ict in 2017 en de masteropleiding applied IT in 2022.

Hij heeft begrip voor het spanningsveld tussen de vereiste onafhankelijkheid van panelleden en de benodigde expertise om een opleiding goed te kunnen beoordelen. Ook lieten de onafhankelijkheidseisen die in 2017 golden nog 'enige interpretatieruimte'.

Maar zeker bij de accreditatie in 2022 hadden 'de bredere banden van de heer Dochy met de bij Fontys gehanteerde onderwijsmodellen aanleiding moeten zijn om hem uit te sluiten van het panel', aldus de minister. 'De onafhankelijkheid van deskundigenoordelen tijdens de opleidingsbeoordelingen moet buiten kijf staan.' De NVAO kondigde eerder al aan dat ze de onafhankelijkheidseisen voor panelleden gaat verduidelijken.

Geen reden voor twijfel

Toch hoeven de beide accreditaties niet te worden overgedaan. Het panel in 2017 telde zeven leden en dat in 2022 vijf. Er waren volgens de NVAO voldoende panelleden met verstand van onderwijs en de rapporten zijn duidelijk over hoe de visitatie is verlopen. 'Ik heb geen reden om te twijfelen aan het kwaliteitsoordeel dat in beide gevallen is uitgesproken', aldus Dijkgraaf.

De accreditatie van de opleiding hbo-ict loopt in 2024 af: dit betekent dat er in november 2023 opnieuw een visitatie plaatsvindt. De accreditatie van de Applied IT-opleiding blijft tot 2028 staan.

In september zal de commissie-Onderwijs van Tweede Kamer debatteren over de onderwijsvernieuwing bij Fontys.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.