LSVb: Steeds meer studentenhuizen verdwijnen

Er gaan steeds meer studentenwoningen verloren, waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond. En het kan nog erger worden, nu het kabinet de huurmarkt gaat aanpakken.

Het kabinet heeft allerlei maatregelen bedacht om excessen op de woningmarkt te beteugelen. Zo mogen huren in de toekomst niet meer te hoog zijn: die limiet gaat voor veel meer woningen gelden dan nu. Daar komt bovenop dat huiseigenaren meer vermogensbelasting gaan betalen over hun panden.

Het maakt verhuur minder aantrekkelijk, waarschuwen verhuurders en makelaars. Sommige eigenaren zouden al bezig zijn om hun panden te verkopen, en dat kan gevolgen hebben voor studenten.

'Alle alarmbellen gaan af', zegt LSVb-voorzitter Joram van Velzen. 'Wij zijn helemaal voor regulering van de woningmarkt en een eerlijker belastingstelsel, maar er moeten geen kamers verdwijnen.'

Bij de sociale studentenhuisvesters staan studenten al snel een paar jaar op de wachtlijst, dus de meeste studenten huren bij een particuliere aanbieder. Het vinden van woonruimte duurt gemiddeld vijf maanden.

De LSVb is bang dat het nog moeilijker gaat worden. De bond bepleit nu huurtoeslag voor kamerbewoners in combinatie met hogere huren. Dat moet ervoor zorgen dat verhuurders hun studentenhuizen niet van de hand doen.

Huurtoeslag, maar een hogere huur. Hoe helpt dat studenten verder?

'Het is misschien een controversieel idee, maar we denken dat het uiteindelijk in het voordeel van studenten is. Dan hebben ze tenminste een woning en gaan ze er financieel niet op achteruit.'

Waarom zouden er dan meer studentenkamers behouden blijven?

'Door de koers van het kabinet krijgen meer woningen een maximale huurprijs. Studenten betalen nu meestal te veel, dus de huren moeten dramatisch omlaag. Maar dan is verhuur niet meer rendabel. Dat is nu eigenlijk al zo, dus verdwijnen er steeds meer studentenhuizen. Daarom zeggen wij: geef kamerbewoners een huurtoeslag, dan kunnen de huren een beetje omhoog en blijven die woningen behouden.'

Laten jullie je niet voor het karretje van de huizeneigenaren spannen?

'Nee, het is een reëel probleem. Het komt ook terug in de gesprekken die we met het ministerie voeren. Er moeten meer studentenkamers komen, want dat is eigenlijk efficiënter dan het bouwen van zelfstandige woningen. Maar je moet die kamers wel kúnnen bouwen. Zelfstandige studio’s zijn nu rendabel, studentenkamers niet. Voor die studio’s kun je namelijk een hogere huurprijs vragen én studenten krijgen dan nog huursubsidie ook.'

Kun je studentenhuizen alleen behouden door de huur te verhogen?

'Misschien kunnen er particuliere studentenhuizen worden ondergebracht bij sociale woningcorporaties. Aan dat soort regelingen kun je ook denken. Maar er moet wel iets gebeuren.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.