Keuzegids onderscheidt 18 ‘excellente’ masters in hbo en wo

| HOP, Hein Cuppen

Van de ruim 1.200 masterstudies van hogescholen en universiteiten zijn er 18 ‘excellent’ in de ogen van studenten, meldt de Keuzegids. Ze scoorden maximaal op alle onderdelen: inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan.

Photo by: Frans Nikkels

Anders dan bij de bacheloropleidingen zijn er voor masters geen cijfers beschikbaar over uitval en studietempo. De oordelen zijn uitsluitend gebaseerd op de (bewerkte) scores uit de Nationale Studenten Enquête die in het voorjaar van 2022 werd afgenomen. Daarom waagt de Keuzegids Masters zich niet aan instellingenranglijsten.

APK-keuring

Tot 2020 stonden die er nog wel in. De redactie kon toen nog gebruikmaken van de oordelen van visitatiecommissies waarmee onderwijskeurmeester NVAO opleidingen accrediteert. Maar tegenwoordig zijn die oordelen niet meer gedifferentieerd. ‘Goed’ en ‘uitstekend’ bestaan niet meer, na kritiek vanuit de Tweede Kamer en de NVAO zelf. Net als bij een apk-keuring is het oordeel nu voldoende of onvoldoende.

Afgaand op het lijstje met excellente masters doet de particuliere TIAS School for Business and Society goed mee in het wo. In het hbo scoren de lerarenopleidingen Duits en Nederlands van NHL Stenden maximaal.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.