‘Sneeuwbal van Shaping2030 begint te rollen’

| Ditta op den Dries

De Shaping Expert Groups (SEG’s) van de Universiteit Twente zijn opgeheven, maar Leontien Kalverda, programmamanager van Shaping2030, geeft aan dat ‘Shaping zeker niet klaar is’. Sterker nog, de sneeuwbal begint volgens haar net goed te rollen. ‘We gaan nu volop inzetten op teamontwikkeling.’

Shaping2030 is de ‘next phase’ van de missie en visie van de UT. Het doel dat de UT de komende jaren scherp voor ogen wil houden, is de transitie naar een zogenoemde vierde generatie universiteit. Op weg naar een universiteit die relevant wil zijn en maatschappelijke impact wil maken. ‘We leven in een tijd van veel veranderingen. De vraagstukken binnen onze samenleving worden steeds complexer. Als universiteit willen we concreet bijdragen aan een veranderende maatschappij. Dat vergt veel samenwerking en die zoeken we ook nadrukkelijk op’, zegt Kalverda.

Lerende organisatie
Juist vanwege die toenemende samenwerking met ‘buiten’ wil de UT handvaten ontwikkelen om alle medewerkers goed toe te rusten. ‘Er is natuurlijk al veel in gang gezet, maar we kunnen nog veel meer van elkaar leren. Neem de vakgroep Applied Earth Sciences (AES) binnen ITC. Zij hebben, geïnspireerd door Shaping2030, het meest concrete jaarplan gemaakt. Inmiddels zijn er twee nieuwe groepen aangehaakt om van hen te leren hoe ze dat gedaan hebben. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect. Het is precies wat we willen zijn; een lerende organisatie. De UT ondersteunt iedereen die ook impact wil maken. We bieden hulp aan iedereen die daar behoefte aan heeft, onder meer door tools en templates op maat te maken.’

Sneller reageren
Volgens Kalverda was Shaping2030 soms weleens wat abstract. De missie van de UT werd in 2019 opgeschreven. ‘Toen was er nog geen COVID-19. Geen klimaatcrisis. En geen oorlog in Oekraïne. De wereld verandert in sneltreinvaart en als universiteit moeten we daar sneller op reageren. Ook als het gaat om ons onderzoek en onderwijs. Wat vraagt de buitenwereld van ons? Wat vragen studenten van ons? En hoe zit dat over vijf jaar? Als we een open houding aannemen en daar samen over na blijven denken, dan zijn we al een heel eind.’

Teamontwikkeling
De komende jaren staat vooral teamontwikkeling op de agenda. ‘We willen teams faciliteren, coachen en trainen. Dat doen we op basis van hun eigen vraagstukken. Als we leiders en teams coachen, ontstaan er wendbare, veerkrachtige teams. En die hebben we hard nodig.'

Binnen de Shaping Expert Groups (SEG’s), die in december 2022 klaar waren, is al veel losgemaakt. De Citizen Science Hub Twente, voortgekomen uit de SEG’s, is inmiddels een feit. Wetenschappers en studenten werken er samen met burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. ‘Een mooi succes, al ging niet alles goed’, zegt Kalverda. ‘Maar ook dat is prima. Wij zijn tenslotte een lerende organisatie. Daarom het welgemeende advies: ‘Zoek ons op. We helpen je verder.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.