Studentassessoren: laat ons meepraten over internationalisering

| Jelle Posthuma

De studentassessoren van negen Nederlandse universiteiten, waaronder de UT, missen het studentenperspectief in het debat over de internationalisering van het hoger onderwijs. Dat schrijven ze in een brief aan onderwijsminister Dijkgraaf. ‘We willen als studenten deelnemen aan het gesprek.’

Foto: studenten werken op de campus aan een groepsopdracht, foto ter illustratie.

Een mogelijke terugkeer van het Nederlands als voertaal in het bacheloronderwijs en een beperking van de instroom van internationale studenten: in de Tweede Kamer klinkt de roep om de internationalisering van het hoger onderwijs te beteugelen steeds luider. In een brief aan minister Dijkgraaf uitten studentassessoren hun zorgen over de ontwikkeling van het debat. Ze vertegenwoordigen studenten op bestuurlijk niveau binnen de universiteit.

Meepraten

Ook de vijf studentassessoren van de UT ondertekenden de brief. Volgens Noah van Dijk, studentassessor van de faculteit TNW, mist het perspectief van de studenten in het huidige debat. ‘Er wordt over onze toekomst vergaderd, terwijl we zelf niet kunnen meepraten. Het onderwijs verandert wezenlijk als er minder of geen internationalisering meer is op universiteiten. Het voelt alsof die besluiten nu top-down worden genomen.’

Het is bovenal een oproep om als studenten aan tafel te komen, zegt de UT-assessor. ‘We willen graag vragen van de minister beantwoorden. Denk aan vragen als: in welke taal willen studenten onderwijs? En wat heeft internationalisering volgens studenten bijgedragen?’ De studentassessoren nemen hierover geen inhoudelijk standpunt in, benadrukt Van Dijk. ‘Daarom willen we de universiteitsraad bij de gesprekken betrekken. Zij vertegenwoordigen de mening van de student.’

Verrijking

Zelf ziet Van Dijk internationalisering als iets positiefs. ‘Ironisch gezien is mijn eigen studie, technische natuurkunde, in het Nederlands. Maar dat heeft niets met mijn standpunt te maken. Via de studievereniging en als studentassessor kom ik veel in aanraking met internationale studenten. Dat zie ik als een verrijking, ook al zijn er problemen met bijvoorbeeld huisvesting. Studenten van technische universiteiten komen later vaak te werken in een internationale omgeving. De huidige internationale campusomgeving draagt bij aan onze ontwikkeling. Ik zou het een gemis vinden als dat zou verdwijnen.’

De studentassessoren zien de oproep als ‘een startpunt’ om studenten meer bij de discussie te betrekken, schrijven ze in de brief. In maart presenteert minister Dijkgraaf zijn plannen voor de internationalisering van het hoger onderwijs, zo liet hij eerder weten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.