CDA vangt eerste klappen op in debat basisbeurs

Waarom krijgen pechstudenten geen hogere compensatie voor de hoge schulden die ze opliepen in het leenstelsel? Regeringspartij CDA opende het debat over de nieuwe basisbeurs en kreeg meteen de volle laag.

Photo by: Arjan Reef

CDA-Kamerlid René Peters mag het urenlange debat over de terugkeer van de basisbeurs openen. De oppositiepartijen staan al snel aan de interruptiemicrofoon: waarom is de compensatie voor de pechstudenten zo laag?

Sinds 2015 kregen nieuwe studenten geen basisbeurs meer. Dat heeft tot hogere schulden geleid en daarom komt het huidige kabinet voor deze studenten met een tegemoetkoming. Daar is een miljard euro voor uitgetrokken.

Oppositie

Te weinig, vinden de oppositiepartijen. Wie vier jaar basisbeurs is misgelopen, krijgt straks zo’n 1.400 euro. Dat staat niet in verhouding tot het misgelopen geld. SP, DENK, JA21 en de Partij voor de Dieren leggen het CDA het vuur na aan de schenen: is het geen politieke keuze om deze studenten zo weinig te compenseren?

Maar CDA’er Peters schudt de kritiek van zich af. Mede dankzij zijn partij wordt het leenstelsel weer afgeschaft en komt er een basisbeurs. Daar zouden de andere partijen toch blij mee moeten zijn.

Bovendien kun je wel aan de gang blijven. Straks wordt de kinderopvang bijna gratis: moet je dan de huidige ouders alsnog geld geven? Toen de AOW werd ingevoerd, visten sommige mensen ook achter het net. Volgens hem wordt de kritiek op de tegemoetkoming vooral ingegeven door de verkiezingen op 15 maart.

Gratis bier

Het CDA heeft zich altijd tegen het leenstelsel verzet, maar stelde de afgelopen jaren wel andere bezuinigingen voor. GroenLinks somt er een paar op: 200 miljoen minder bekostiging voor het hoger onderwijs, een boete voor langstudeerders, de ov-studentenkaart inperken, hogere rente voor studieschulden… Het geld komt dan toch uit de zak van studenten of het hoger onderwijs. ‘Gratis bier bestaat niet’, reageert Peters. ‘Alles zal toch betaald moeten worden.’

Het debat duurt naar verwachting nog de hele dag. De regeringspartijen zullen op details voorstellen doen om de kabinetsplannen enigszins te verbeteren, terwijl de oppositie met radicalere kritiek komt. Maar uiteindelijk is bijna iedereen in de Tweede Kamer blij dat de basisbeurs terugkomt.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.