UT onderzoekt plagiaatregeling door komst ChatGPT

| Stan Waning

De UT gaat onderzoeken of de plagiaatregeling aangepast moet worden door de komst van ChatGPT, een chatbot die AI-gegenereerde content produceert. Gebruik van de app om bijvoorbeeld essays te laten schrijven is niet toegestaan.

De UT-examencommissies zijn al samengekomen om de mogelijke gevolgen van ChatGPT te bespreken. Daaruit is een werkgroep gevormd die richtlijnen gaat opstellen waar faculteiten naar kunnen handelen. De UT zegt dat er sprake is van plagiaat als studenten werk dat zij niet zelf hebben gepubliceerd presenteren als eigen werk. Teksten die door AI (kunstmatige intelligentie) zijn gegenereerd vallen daar ook onder, maar omdat die technologie pas net bestaat wil de UT dat verduidelijken in de plagiaatregeling. Op de Universiteit Utrecht scherpte het bestuur de regels recent al aan.

Langere termijn

De UT geeft op het serviceportal aan dat er meerdere manieren zijn om het gebruik van Al in een tekst te herkennen, zoals de AI Text Classifier. Dat platform helpt om snel en eenvoudig AI-teksten te identificeren. ‘Ook kunnen docenten oneigenlijk gebruik van ChatGPT tegengaan door opdrachten zo aan te passen dat ze zeer recente gegevens moeten bevatten.’ De meest recente gegevens in ChatGPT zijn namelijk van 2021. De tool kan dan geen antwoord genereren. ‘Maar omdat de AI-ontwikkelingen toenemen, is dit op langere termijn waarschijnlijk geen duurzame aanpak.’

De UT blijft de ontwikkelingen van instrumenten om door AI-gegenereerde teksten te identificeren nauwgezet volgen. Met de komst van ChatGPT is het gebruik van AI om teksten te produceren namelijk nog toegankelijker geworden voor een breed publiek. ‘Het is een interessante technologische ontwikkeling die we als universiteit nauwgezet volgen. Aan de komst van AI kleven voor- en nadelen. Samen moeten we zorgen dat we de kansen optimaal benutten. Tegelijkertijd willen we de juiste kaders scheppen voor ethisch verantwoord gebruik. Ook deze evolutie zullen we op een goede manier een plek moeten geven.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.