UT sluit zich aan bij Stichting Academisch Erfgoed

| Stan Waning

Als één van de laatste universiteiten van Nederland heeft de UT zich aangesloten bij Stichting Academisch Erfgoed. Dit om meer structuur aan te brengen in behoud van de rijke historie van de universiteit. Volgens Wiljan Puttenstein, hoofd archief bij LISA, speelde het zestigjarig bestaan van de UT een grote rol in de aansluiting.

De UT wilde zich in 2013 en 2018  al aansluiten, maar toen ontbrak draagvlak. Wat is er veranderd?

In 2018 wilde onder andere rector Thom Palstra graag lid worden, maar de angst bestond toen dat de UT alleen lid wilde worden om het verleden te conserveren, terwijl een actieve rol is gewenst. Ik merk de laatste tijd dat er steeds meer aandacht is voor het verleden van de UT, eigenlijk sinds het zestigjarig bestaan. Dat heeft iets losgemaakt.’

‘Als universiteit kijk je vaak vooruit, maar het is ook goed om achteruit te kijken. We verzamelden veel de laatste jaren, denk aan het digitaliseren van het archief van UT Nieuws, archieven van hoogleraren zoals dat van oud-rector Harry van den Kroonenberg, boeken van J.A.P.G. Boot, het recent verschenen boek van Marco Krijnsen, maar ook binnen faculteiten zoals de verzameling van de historische studieverzameling EWI. We vonden dat we daar iets mee moesten doen en gelukkig dacht het CvB daar precies zo over.’

Wat houdt aansluiting bij de stichting in?

‘Vanaf 1 januari zijn we lid. Op de Erasmus Universiteit na waren alle universiteiten al aangesloten, dus de Stichting Academisch Erfgoed is ook blij dat ze bijna compleet zijn. Het is een netwerk voor erfgoedbeheerders bij de universiteiten. De stichting werkt met subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed. Er is een formeel bestuur, waar ik namens de UT bij aansluit. Daarnaast zijn er meerdere werkgroepen.’

Wat levert de aansluiting concreet op?

‘Dat zal in de loop van volgend jaar duidelijk worden, maar een doel is om een gestructureerd erfgoedbeleid te ontwikkelen. Dat werkt beter in overleg met andere universiteiten. Zeker ervaringen van de andere technische universiteiten zijn voor ons welkom. We gaan richting het 75-jarig bestaan van de UT en het is zonde als er in de komende jaren veel materiaal verloren gaat. We willen voorkomen dat erfgenamen een heel archief van een oud-hoogleraar bij het oud papier zetten.’

‘Laatst ontvingen wij van een oud-student foto’s van het eerste UT-lustrum in 1966. Dat is prachtig materiaal. Denk daarnaast aan online of fysieke tentoonstellingen. Binnen de stichting ideeën opdoen kan de UT veel opleveren. Niet alleen voor het archief, maar ook voor de marketing, het alumnibeleid en specifiek voor onderwijs en onderzoek. Hopelijk zijn de eerste resultaten volgend jaar snel zichtbaar.’


Klik hier voor meer informatie over Stichting Academisch Erfgoed.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.