Open Universiteit verstrekte 66 mastertitels onterecht

Twee opleidingen van de Open Universiteit hebben masterdiploma’s uitgereikt zonder goedkeuring van kwaliteitsbewaker NVAO. Dat is verboden. In totaal hebben 66 studenten ten onrechte de mastertitel gekregen.

Het gaat om een ‘master’ of business administration (MBA) en een ‘master’ loopbaanmanagement (MLM). Bij nader inzien zijn dat volgens de OU 'programma’s in het contractonderwijs', die niet onder het gewone aanbod vallen.

De Onderwijsinspectie heeft de universiteit deze zomer op de vinger getikt, meldt dagblad De Limburger. De OU bevestigt het nieuws en heeft een verklaring op haar website gezet.

Titels

In totaal gaat het om 121 studenten en oud-studenten ('deelnemers', schrijft de OU) die het programma hebben doorlopen of daar nog mee bezig zijn. Van hen kregen er dus 66 de titel MBA of MLM. Die titels mogen ze niet meer voeren.

Per september 2017 is een wet van kracht die namen en graden in het hoger onderwijs beschermt. Vanaf dat moment mochten opleidingen alleen maar bachelor- en masterdiploma’s verstrekken als ze zijn goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Die goedkeuring krijgen opleidingen pas als een panel van deskundigen de kwaliteit van het onderwijs goed genoeg vindt. Daarbij buigt het panel zich onder meer over het programma, de toetsing en de faciliteiten. De twee OU-opleidingen waren niet geaccrediteerd.

Vóór 2017 waren graden overigens ook beschermd, maar er zat een maas in de wet waardoor onderwijsaanbieders er makkelijk omheen konden. Andere opleidingen van de OU zijn wél geaccrediteerd.

Excuses

De Open Universiteit biedt haar 'oprechte excuses' aan en betreurt de gang van zaken, staat in de verklaring. 'Het College van bestuur ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de gemaakte fouten te herstellen.'

Hoe dat gaat gebeuren, moet nog blijken. Misschien krijgen de gedupeerden een schadevergoeding, misschien kunnen ze gratis een andere opleiding volgen. Ze hebben vast niet allemaal dezelfde behoefte, zegt een woordvoerder, dus het zal maatwerk worden.

De minister van Onderwijs kan een boete opleggen aan onderwijsaanbieders die ten onrechte graden verlenen of in het vooruitzicht stellen. Zo’n boete kan 900 duizend euro bedragen. Bij grote onderwijsaanbieders kan het zelfs nog meer zijn: 10 procent van de omzet.

Sinds de wet is aangescherpt, heeft het ministerie van OCW negen boetes aan instellingen opgelegd voor vergelijkbare overtredingen. Wellicht komt daar binnenkort een boete voor onderwijsaanbieder NCOI bij.

De OU blijft de opleidingen wel aanbieden. Er wordt alleen 'een vervangend diploma op academisch niveau aan verbonden, niet zijnde een mastergraad, in overeenstemming met de nieuwe wetgeving'.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.