Discussie over werkdruk: 'Het is een veelkopig monster'

| Stan Waning

Hoe halen we de (werk)druk van de ketel? Die vraag stond woensdagmiddag centraal tijdens een discussie over werkdruk, georganiseerd door U-Today en Studium Generale. Hoogleraar Wiendelt Steenbergen, collegelid Machteld Roos en HR-directeur Hans Oeloff lieten hun licht schijnen op het ‘veelkoppige monster’ en gingen in debat.

 ‘In Nederland werkt meer dan tien procent van de werknemers meer dan tien uur per week over’. Met die statistiek zette presentator Peter Timmerman de toon voor het debat. Het hoofd van Studium Generale modereerde de discussie samen met Maaike Platvoet, hoofdredacteur van U-Today en gaf de drie sprekers om beurten de ruimte om wat te vertellen over werkdruk. Dat gebeurde in een goedgevulde Agora, waar veel personeel en één student in het publiek zaten.

Hoog- en laaghangend fruit

Steenbergen – hoogleraar, contactpersoon van WOinActie en blogger over werkdruk – liet voor zijn presentatie weten dat hij geen ‘in beton gegoten visie’ op het probleem had, maar dat het thema hem veel bezighoudt. Hij ging in op ‘ademruimte’ en ‘tijd om na te denken’ voor personeel en verdeelde de problemen symbolisch in de begrippen hoog- en laaghangend fruit. ‘En verbied vergaderlunches. Daar ben ik heel stellig in.’ Hij sloot zijn presentatie af met een quote van een collega, vlak na diens vakantie. ‘Aan het eind van de zaterdag dacht ik: had ik in de vakantie maar meer tijd aan mijn werk besteed.’

Machteld Roos, vicevoorzitter van het college van bestuur, erkende dat het thema werkdruk als een veelkoppig monster gezien kan worden. Landelijk, maar ook op de UT. ‘Ik ondersteun de duidelijke beweging die gaande is van individueel naar teamdenken. En laten we jonge mensen en studenten ook meenemen in dit onderwerp.’ Roos sprak haar hoop uit dat de UT-gemeenschap op een open en inclusieve manier over het thema werkdruk blijft praten. Ook ging ze in op het verzuim op de UT. ‘Dat ligt relatief laag, maar kan veel betekenen. Dat we het goed doen met z’n allen, maar ook dat er sprake is van verborgen verzuim.’

Wederzijds begrip

Werkdruk is een thema dat niet los kan worden gezien van personeelszaken. Om die reden gaf ook Hans Oeloff, directeur Human Resources, een presentatie. Hij vertelde dat werkdruk al een actueel thema was toen hij zeven jaar geleden begon op de universiteit. ‘Wat we als HR doen is vraaggestuurd, nooit aanbodgestuurd. Ik voel dat er wederzijds begrip is en dat mensen van alle pluimage met elkaar in gesprek zijn om hier wat aan te doen.’

Tussen de presentaties van de drie sprekers door kwamen er vanuit het publiek vooral observaties en vragen voorbij, daarna was er ruimte voor een af en toe scherp debat. Universitair docent Femke Nijboer vroeg zich af of er een taboe rust op het thema studentenaantallen. Een thema dat volgens haar niet of nauwelijks voorbij kwam. Volgens Roos rust er geen taboe op de groei van het aantal studenten. ‘Zolang die groei maar niet ongebreideld is, maar er is maatschappelijke behoefte aan hoogopgeleide, technische mensen.’

Vacatures

Wiskundedocent en Uraadslid Dick Meijer hield als toehoorder een vlammend betoog. ‘We hebben het over een veelkoppig monster, maar in plaats van dat we de grote kop tackelen, doen wij alleen wat aan de kleine kopjes. Van de grote plannen komt geen snars terecht. Waarom worden er geen vacatures gevuld als er miljoenen over zijn?.’ Een vraag die op begrip kon rekenen van Oeloff. ‘En we hebben ook meer handen aan de bedden nodig, maar het is lastig om aan goede mensen te komen. Daarom is het juist goed om dit onderwerp te blijven bespreken met elkaar.’


U-Today en Studium Generale zullen in de loop van het collegejaar een vervolg organiseren op dit eerste debat over werkdruk. Een tweede discussie zal er speciaal voor PhD’s zijn, een derde bijeenkomst volgt over studiedruk en studenten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.