Totale studieschuld verdubbeld naar 25,7 miljard euro

In zeven jaar tijd is de totale studieschuld in Nederland verdubbeld naar 25,7 miljard euro. Onder jongeren zijn studieschulden van 20 duizend euro inmiddels normaal.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per september 2015 is de basisbeurs afgeschaft voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs. De totale studieschuld was toen nog maar 12,7 miljard euro.

© HOP. Bron: CBS.

Onder jongeren tussen de 25 en 30 jaar is de gemiddelde studieschuld 20,3 duizend euro. Voor 30-plussers, die meestal al een poosje terugbetalen, ligt dat bedrag iets lager: 18,1 duizend euro.

© HOP. Bron: CBS.

Mannen lenen iets meer dan vrouwen. Begin 2022 bedroeg de studieschuld van mannen gemiddeld 16,2 duizend euro, terwijl dat voor vrouwen 15,5 duizend euro was. Dat gemiddelde is inclusief de kleine schulden van bijvoorbeeld de eerstejaarsstudenten.

In deze bedragen tellen de mogelijke giften niet mee. Zolang iemand studeert, laat het CBS bijvoorbeeld de aanvullende beurs buiten beschouwing. Pas als die student geen diploma behaalt en de aanvullende beurs moet terugbetalen, is er sprake van een echte schuld – boven op de leningen.

Twee ton

De bedragen die het CBS noemt, stroken met eerdere berichtgeving. Afgelopen voorjaar meldde het HOP dat de allerhoogste studieschuld bijna twee ton bedroeg. Zo’n 1.400 mensen hadden een schulden boven de 100 duizend euro. Daarvoor moet je maximaal gebruik maken van alle leenmogelijkheden, zei een woordvoerder van studiefinancier DUO.

Studieschulden hebben onder meer gevolgen voor oud-studenten op de huizenmarkt, al hebben die volgens Vereniging Eigen Huis meer last van de gestegen huizenprijzen dan van hun schulden.

Per september 2023 komt er overigens weer een basisbeurs. Studenten van het leenstelsel krijgen een kleine tegemoetkoming van 359 euro per jaar, als ze eenmaal hun diploma hebben behaald.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.