Vijf masterstudenten beloond met Graduation Award

| Stan Waning

Vijf masterstudenten - één van elke faculteit – kregen tijdens de opening van het academisch jaar een Graduation Award. De prijs – een oorkonde en een cheque ter waarde van €1000 – is een blijk van waardering voor hun uitstekende prestaties tijdens de laatste fase van hun studie aan de UT.

Photo by: Fokke Eenhoorn
De winnaars met rector Tom Veldkamp.

In de ITC-faculteit onderzocht Lorraine Oliveira met succes de mogelijkheid van open databronnen en automatische leermodellen om de diversiteit van achterstandswijken in kaart te brengen. Dat deed ze voor de vakgroep Urban and Regional Planning and Geo-Information Management (PGM). Haar streven was een alternatieve open-source aanpak te ontwikkelen, die de heterogeniteit van die gebieden erkent en informatie geeft voor specifieke en efficiëntere beleidsvorming.

Autistische meisjes

Namens de EEMCS-faculteit ging de award naar Claudia Libbi. In haar onderzoek voor de vakgroep Human Media Interaction (HMI) nodigde ze een groep autistische meisjes uit om samen een spel te ontwerpen. Het doel van het spel was een veilige omgeving te creëren voor het verkennen van emoties, het verminderen van angst voor sociale situaties, het leren hoe veilig en gezond te kunnen blijven en het opkomen voor zichzelf. Dat deed Libbi omdat autistische meisjes vaak over het hoofd worden gezien in onderzoek naar autisme.

Luuk Barendse viel namens de ET-faculteit in de prijzen, omdat hij een numeriek model ontwikkelde om krachten van golven op innovatieve dijkbekledingen te berekenen. Het model simuleert de stromingscondities op het gehele dijkprofiel en kan worden gebruikt om verschillende ontwerpen en locaties van de blokken te bestuderen. Dat heeft het veiligste ontwerp van de waterkering tot gevolg. Barendse won eerder al de Waterbouwprijs 2021.

Neonatale netwerk

In de faculteit BMS won Kimberley Morris de award. Ze bedacht een studie die een kwantitatieve basis biedt ter ondersteuning van de discussie of een flexpool van verpleegkundigen moet worden ingevoerd in het Nederlandse neonatale netwerk. Dat deed ze omdat de nationale verpleegcapaciteit schaars is, met als gevolg dat patiënten vaak worden afgewezen en worden overgeplaatst naar andere centra of zelfs naar het buitenland. ‘Gezien de beperkte afstanden tussen centra in Nederland, ontstond het idee om patiënten niet te verplaatsen, maar in plaats daarvan verpleegkundigen te delen tussen neonatale intensive care centra.’

Nina Doorn ging met de prijs aan de haal voor de faculteit TNW. In de vakgroep Clinical Neurophysiology (CNPH) deed ze onderzoek naar ernstige genetische neurologische aandoeningen die niet te begrijpen zijn. Om daar toch meer over te weten te komen, worden cellen van een patiënt in een lab omgezet tot neuronale netwerken. In deze netwerken is verschillend elektrofysiologisch gedrag zichtbaar, ook al is onduidelijk wat dat gedrag veroorzaakt. ‘In mijn onderzoek heb ik een computermodel van deze netwerken ontwikkeld. Met dit model kunnen we onderzoeken welke mechanismen een rol spelen bij deze stoornissen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.