‘We moeten ons voorbereiden op iets wat misschien niet komt’

| Jelle Posthuma

Online onderwijs (of niet), numerus fixi en een mogelijke energiecrisis. Het wordt alles behalve saai voor de medezeggenschap komend collegejaar. Uraad-voorzitter Herbert Wormeester blikt alvast vooruit.

Photo by: Frans Nikkels

Welke grote thema’s spelen er komend collegejaar?

Wormeester: ‘Er komt veel op ons af als universiteit. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met corona dit najaar? We moeten ons voorbereiden op iets wat misschien niet komt. Het is in ieder geval belangrijk dat we weerbaar zijn als universiteit. Ook de komende onderwijsvisie wordt een belangrijk onderwerp. Hoe gaan we ons onderwijs inrichten? Denk aan thema’s als online onderwijs, numerus fixi en de samenwerking met de VU. En Shaping2030 zal zeker worden besproken in de Uraad. Sinds de publicatie van de visie in 2020 is de wereld enorm veranderd, al klinkt dat als een open deur. Er zijn veel nieuwe, ethische overwegingen. Wat doen we met reizen? Hoe gaan we straks om met het nieuwe gascontract? Aangezien het contract met Gazprom in 2023 stopt. Waar nodig zullen we onze visie moeten bijstellen en daar gaan we het komend jaar allemaal over hebben in de Uraad.’  

Afgelopen juni werd een nieuwe Uraad gekozen. Zijn er belangrijke personele wisselingen?

‘Bij de medewerkers viel op dat Dick Meijer afgelopen juni niet verkiesbaar was. Hij neemt dit jaar afscheid van de UT. Het gaat zeker anders worden. Ik heb jaren met hem in de Uraad gezeten. Met het vertrek van Dick gaat er veel kennis en bevlogenheid verloren. Hij was ook voor veel mensen een onofficieel vertrouwenspersoon. Maar ik denk dat de continuïteit wel gewaarborgd is. Ik ben blij met de nieuwe samenstelling, waarbij sprake is van een gebalanceerde representatie. Hoewel er in verhouding iets meer vijftigers zijn, is de man-vrouwverhouding bijvoorbeeld goed. Ook hebben we nu iemand met een PhD-achtergrond in de Uraad.’

Meijer was een bevlogen en kritisch Uraadslid. Gaat zijn vertrek ten koste van het debat?

‘Ook zonder Dick zal er debat zijn. Misschien is de benadering anders. Leden zullen wat meer duwen en masseren aan de voorkant, zoiets heeft ook te maken met iemands persoonlijkheid. Maar van mij hoeft het zeker niet allemaal koek en ei te zijn in de Uraad. Tegelijkertijd heeft polarisatie geen zin. Ik zie het als mijn taak dat alle partijen blijven praten. Het is belangrijk dat er een atmosfeer bestaat waarin we ideeën kunnen uitwisselen.’

Wat is er dit jaar verder opvallend?

‘Opvallend voor de Uraad is dat twee studenten van studentenfractie UReka, Tim Achterkamp en Jaime de Bruin, nog een extra jaar plaatsnemen in de medezeggenschap. Dat gebeurt niet zo vaak. We zijn er blij mee, want het is prettig voor de continuïteit en kennisoverdracht. Ook hebben alle medezeggenschapsraden op de UT een nieuw kiesreglement, waardoor het nu mogelijk is om je te laten vervangen. In overleg kunnen we iemand anders naar voren schuiven, bijvoorbeeld bij zwangerschap. Dit maakt een functie in de medezeggenschap een stuk flexibeler en daardoor aantrekkelijker voor medewerkers. Tot slot hebben we nieuwe voorzitters aangewezen voor de universiteitsraadscommissies FPB (Financiën Personeelsbeleid Bedrijfsvoering, red.) en SI (Strategie en Internationalisering, red.). Het is interessant om te zien hoe zij het gaan aanpakken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.