Vrouwen onmisbaar in harde wetenschap, vindt Dijkgraaf

We kunnen niet tolereren dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de top van de wetenschap, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur, zei minister Dijkgraaf vandaag tijdens een internationale conferentie over Women's Empowerment.

Hij sprak niet alleen als minister, maar ook als wetenschapper, zei minister Robbert Dijkgraaf in zijn Engelstalige toespraak voor de conferentie van de G20-landen.

De wetenschap is volgens hem van cruciaal belang, bijvoorbeeld in de strijd tegen de coronapandemie en klimaatverandering. ‘Daarom kunnen we ons niet veroorloven de wetenschap te verkwanselen.’

Onacceptabel

Toch gebeurt dat enigszins, bijvoorbeeld door de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de exacte wetenschappen, techniek en wiskunde. Er bestaat een risico dat de kloof tussen mannen en vrouwen wijder wordt, zegt hij. Dijkgraaf noemt het ‘onacceptabel en onnodig’.

Maar wat valt eraan te doen? Volgens Dijkgraaf begint het allemaal met kwaliteit en inclusiviteit in het onderwijs. Meisjes moeten weten dat zij net zo goed als jongens tot bloei kunnen komen in zulke disciplines.

Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen minstens voor een derde (en hooguit voor twee derde) uit vrouwen bestaan, heeft het vorige kabinet bepaald. De wet ging dit jaar in. Het idee is dat je niet alleen maar mannen of vrouwen aan de top hebt. Er komen streefcijfers voor de publieke en semipublieke sector, onderstreept Dijkgraaf. Daar vallen universiteiten en hogescholen ook onder.

Achterstand

In de wetenschap hebben vrouwen nog altijd een achterstand, maar er komen langzaamaan meer vrouwelijke hoogleraren bij. Vorig jaar was voor het eerst een op de vier hoogleraren vrouw. Overigens kiezen er nog altijd meer mannen dan vrouwen voor exacte en technische opleidingen.

© HOP. Bron: CBS.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.