SustainaBul: hogeschool VHL verslaat universiteiten

Hogeschool Van Hall Larenstein is de meest duurzame instelling van het hoger onderwijs en wint de jaarlijkse SustainaBul. De nummers twee en drie zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit.

Sinds 2012 reiken de idealistische ‘Studenten voor Morgen’ de zogeheten SustainaBul uit. Ze maken een ranglijst van hogescholen en onderwijsinstellingen, waarin ze letten op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Ook bijzondere initiatieven (best practices) wegen in de ranglijst mee.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat hogeschool VHL bovenaan eindigt. De hbo-instelling met vestigingen in Leeuwarden en Velp won eerder in 2020. Wageningen won vorig jaar het goud en heeft de prijs in totaal zes keer binnengesleept.

Voor de ranglijst kijken de studenten eerst wat ze zelf aan informatie over duurzaamheid kunnen vinden, waarna ze de onderwijsinstellingen om een reactie vragen. Na de antwoorden van de hogescholen en universiteiten bepalen ze de definitieve volgorde.

Een speciale prijs van een vakjury voor best practices is gewonnen door Saxion Hogescholen, die een project is gestart rond de recycling van kleding: Circulair Textiel Lab. Bijna alle opleidingen zijn erbij betrokken en ze werken samen met allerlei partners in de regio.

Groene Peper

De studenten reikten de prijs vanmiddag uit tijdens Groene Peper, een festival dat aan onderwijs en duurzaamheid is gewijd. Het thema speelt een steeds grotere rol, oordelen ze tevreden, maar ze zouden graag iets meer ambitie zien. Opleidingen zouden duurzaamheid meer in het curriculum moeten integreren.

Onder duurzaamheid verstaan de studenten niet alleen milieudoelstellingen als het tegengaan van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de strijd tegen armoede en honger en het bevorderen van gendergelijkheid.

Overigens staat niet iedereen te applaudisseren als universiteiten of hogescholen meer aandacht aan duurzaamheid gaan besteden. Een plan van de Radboud Universiteit Nijmegen voor meer duurzaamheid in onderwijs en onderzoek leidde zelfs tot Kamervragen vanwege ‘klimaatactivisme’. De universiteit staat op nummer 5 van de ranglijst.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.