Universiteiten merken nog niets van dip in aanmeldingen

De universiteiten tellen deze maand iets meer voorlopige aanmeldingen dan in andere jaren. De hogescholen verwachten daarentegen minder eerstejaars, als het kabinet geen duidelijkheid geeft over de nieuwe basisbeurs.

Photo by: RIKKERT HARINK
Tijdens de openingsmarkt van de Kick-In, afgelopen zomer.

In dagblad Trouw verscheen gisteren een alarmerend artikel over de voorlopige aanmeldingen in het hbo. Die zouden nogal tegenvallen. De lerarenopleidingen en de zorgopleidingen trekken 10 procent en 5 procent minder belangstelling dan vorig jaar om deze tijd.

Het komt wellicht door onduidelijkheid over de nieuwe basisbeurs, die vanaf september 2023 wordt ingevoerd. Wat gebeurt er als je komend jaar al gaat studeren? Loop je de beurs dan helemaal mis? De hogescholen waarschuwen al langer tegen die onzekerheid.

Een andere verklaring is dat deze opleidingen gewoon minder populair zijn geworden en dat jongeren andere opleidingen kiezen. Hoe zit het met de voorlopige aanmeldingen in de rest van het hbo?

Geen optelsom

Maar de Vereniging Hogescholen wil de optelsom nog niet maken. Het is vroeg in het jaar, is de verklaring van een woordvoerder, dus het aantal vooraanmeldingen fluctueert nog sterk. De cijfers zeggen nog niet zoveel.

De universiteiten daarentegen zetten hun voorlopige cijfers vanaf deze week online. Zij blijken juist meer aanmeldingen voor de bacheloropleidingen te krijgen. De voorlopige cijfers zijn ruim vijf procent hoger dan vorig jaar.

Dat kan overigens komen door een nóg hogere toestroom van buitenlandse studenten naar de Engelstalige bacheloropleidingen. Jaar na jaar neemt hun aantal toe. Maar er is in elk geval nog geen aanwijzing dat Nederlandse jongeren massaal hun universitaire studie gaan uitstellen.

Voorlopig

Er kan nog veel gebeuren. Voorlopige aanmeldingen zijn geen inschrijvingen; aspirant-studenten kunnen zich nog terugtrekken. Dat gebeurt ook elk jaar. Ongeveer een op de drie vooraanmelders haakt alsnog af.

Als nieuwe studenten inderdaad de basisbeurs gaan mislopen, kunnen ze dus ook nog massaal besluiten om toch een jaartje te gaan reizen of werken voordat ze aan hun studie beginnen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.