Studentbestuurders dienen klacht in over FOBOS-regeling

| Stan Waning

Meerdere oud-studentbestuurders hebben een klacht ingediend bij de UT over de FOBOS-regeling. Zij vinden namelijk dat ze te weinig vergoeding voor hun bestuurswerk kregen. ‘Wij voelen ons totaal niet serieus genomen door de Student Union en de Commissie Persoonlijke Omstandigheden.’

Photo by: RIKKERT HARINK

Jelle Maas (23) is één van de oud-bestuurders die niet blij is met de uitkering van de FOBOS. Hij vormde met vier anderen vorig collegejaar het bestuur van studievereniging Inter-Actief. ‘Voor de FOBOS gelden uiteraard voorwaarden, maar die zijn niet duidelijk en waren in voorgaande jaren altijd te omzeilen. Als een persoon bijvoorbeeld iets langer over zijn studie deed, dan deelde je de beurzen onderling. Dat was nooit een probleem, tot vorig jaar. Toen kregen twee van mijn medebestuurders na hun bestuursjaar tot hun eigen verbazing geen FOBOS.’

Britt van de Ven spreekt over vergelijkbare klachten. Met vijf andere bestuurders was zij vorig collegejaar verantwoordelijk voor de organisatie van de Kick-In. In totaal loopt het bestuur volgens haar onterecht zes beurzen mis, omgerekend zo’n duizend euro in totaal. 'De Student Union en de CPO (Commissie Persoonlijke Omstandigheden, red.) nemen ons totaal niet serieus. We hebben daarom een klacht ingediend bij de UT. Samenvattend komt het erop neer dat de SU en CPO achteraf terugkomen op afspraken waar ze vooraf zelf achterstonden. Het systeem is bovendien heel ingewikkeld en daar zijn wij als bestuur de dupe van geworden.’

Veranderingen

Maartje van Delden gaat als SU-bestuurder over de portefeuille Persoonlijke Ontwikkeling. Ze baalt dat er meerdere klachten zijn over de FOBOS-beurzen. ‘In de afgelopen jaren is een aantal veranderingen doorgevoerd in het FOBOS-beleid. Het uitgangspunt is om alle actieve studenten zo eerlijk mogelijk te compenseren voor hun activisme. De veranderingen in het beleid zijn doorgevoerd, zodat het systeem moeilijker omzeild kan worden, met als doel dat elke student de beurzen krijgt waar diegene recht op heeft.'

FOBOS: Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten

De FOBOS-beurzen zijn bestemd voor studenten die studievertraging oplopen door onvoorziene situaties, bij bestuurswerk, of voor beoefenen van topsport en topcultuur. Een onderdeel van de FOBOS is de activismebeurs, waar onderscheid wordt gemaakt tussen fulltime en parttime besturen. De toekenning van fulltime beurzen is afhankelijk van behaalde studiepunten.

Studenten moeten staan ingeschreven bij de UT om in aanmerking te komen. Bachelorstudenten ontvangen alleen een beurs in de vier jaar na het eerste moment van inschrijving. Voor masterstudenten is er enkel sprake van een beurs binnen de nominale tijd van de master plus één extra jaar.

Parttime beurzen worden geïndexeerd. Voor 2021 staat het bedrag op 175 euro per beurs. Een fulltime beurs staat gelijk aan het gemiddelde bedrag aan collegegeld dat de student betaalt in de bestuursperiode.

Schuld

Wat Maas steekt, is dat bestuurders collegegeld betalen, een jaar een vrijwilligersbaan draaien voor de UT en daar dan een schuld aan overhouden. ‘Dat kan niet kloppen. Iedereen die vrijwillig een bestuursjaar aan de UT draait en daarmee de ondernemende universiteit verbetert, heeft recht op de vergoeding en daarbij zou het aantal studiejaren niet uit mogen maken.’

Omdat Inter-Actief afgelopen collegejaar door omstandigheden geld overhield, loste de vereniging het probleem zelf op. ‘We hebben het bedrag van de beurzen geschonken aan de twee bestuurders die geen beurs kregen.’

Zomervakantie

Van de Ven noemt een voorbeeld om aan te geven waar het volgens haar misgaat. ‘Als Kick-In commissie hebben we met z’n zessen de zomervakantie fulltime doorgewerkt. Daar kregen we per persoon anderhalve beurs extra voor. Maar halve beurzen keren ze niet uit, dus kregen drie personen uit het bestuur een beurs extra, die wij dan weer zouden verdelen. Dat is in samenspraak met de SU gebeurd. Nu krijgen we beurzen niet uitbetaald, omdat de SU zegt dat we die al gehad hebben.’

Volgens SU-bestuurder Van Delden is dat niet juist. ‘De Kick-In commissie kreeg een half jaar volgens de ene regeling en een half jaar uit de nieuwe regeling beurzen, omdat FOBOS per kalenderjaar wordt uitgekeerd. Deze nieuwe regeling is juist ingevoerd zodat het beleid duidelijker zou worden. De oude regeling moest voor hen worden rechtgetrokken, waar het uitgangspunt is dat zij niet worden gekort door deze verandering. Ik denk dat er sprake is van een misverstand en we hebben afgesproken dat we weer met elkaar in gesprek gaan om dit op te lossen.’

Verandering

De Kick-In commissie verwacht voorlopig nog geen oplossing. ‘We snappen waar het misgaat, maar de SU wil niet in oplossingen denken, terwijl het een probleem is dat in samenspraak met hen is gecreëerd. Ik snap dat er regels zijn. Zo kun je in je totale studententijd bijvoorbeeld maximaal 24 beurzen krijgen, wat prima is, maar dat is niet duidelijk. Onze voorzitter Julia heeft daar nu bijvoorbeeld mee te maken, doordat ze eerder al een ander bestuursjaar heeft gedaan. De SU wist daarvan, maar komt daar pas achteraf mee. Het voelt apart dat de SU studentenactivisme promoot, maar dat er zoveel klachten zijn waar weinig mee gedaan wordt.'

Van Delden gaat graag met beide partijen in gesprek en geeft aan dat de SU studenten zo goed mogelijk wil informeren over het beleid, maar niet de capaciteit heeft om elke aanvraag vooraf aan het bestuursjaar individueel te bekijken. ‘We hebben gesproken met de betreffende personen en betreuren dat we er niet samen uit zijn gekomen. We hopen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen, zodat we het CPO kunnen blijven adviseren om de gereserveerde 800 duizend euro voor activismebeurzen zo eerlijk mogelijk te verdelen. We waarderen de inzet van alle actieve studenten op de UT enorm en willen graag in gesprek blijven met studenten die klachten hebben om een oplossing te zoeken, ook al kunnen we niet altijd iedereen tevreden stellen.’