Veel coronabesmettingen? Lessen en tentamens gaan gewoon door

| Redactie , HOP, Josefine van Enk

Een recordaantal Nederlanders zit in quarantaine en daardoor ontstaan her en der personeelstekorten. Uit een kleine rondgang in het hoger onderwijs blijkt dat de meeste colleges en tentamens gewoon doorgaan. Ook op de UT zorgt de omikrongolf vooralsnog niet voor grote problemen.

Ze hadden er een beetje op geanticipeerd bij de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Om de rust en continuïteit te bewaren’ was al besloten dat het onderwijs tot 4 februari in principe online zou blijven. Docenten konden er wel zelf voor kiezen hun les op de campus te geven. Hierdoor heeft de VU volgens een woordvoerder ‘tot op heden bijna geen hinder ondervonden van grootschalige uitval door quarantaineplicht’. De tentamens vinden ook online of op afstand plaats.

UT: 'geen grote problemen'

Hoe zit het bij de UT? Coronawoordvoerder Laurens van der Velde ziet dat door de omikrongolf relatief meer mensen met een besmetting te maken krijgen. ‘Het aantal afwezigen door een besmetting of quarantaineplicht is relatief hoog vergeleken met eerder deze coronacrisis. Maar dat heeft tot nu toe niet tot grote problemen geleid.’

Volgens Van der Velde bespreekt het college van bestuur samen met het hogere management voortdurend het beeld in het zogeheten CCvB-overleg. ‘Om een vinger aan de pols te houden of er geen grote problemen ontstaan. Dat lijkt niet het geval. Het kan wel betekenen dat het op sommige plekken improviseren is, of dat colleges vanaf deze week incidenteel online plaatsvinden.’

Geen grote uitval

Bij Tilburg University werkt het niet-wetenschappelijk personeel nog zoveel mogelijk vanuit huis en daardoor hebben ook hier de quarantaineregels geen grote uitval veroorzaakt. ‘Wat betreft het onderwijzend personeel hebben wij geen signalen van uitval van lessen of meer online lessen’, zegt een woordvoerder.

Tijdens de tentamenperiode hadden ze bij de Technische Universiteit Eindhoven wel ‘wat last’ van besmettingen en quarantaines, vooral bij docenten en surveillanten. Toch konden alle tentamens volgens een woordvoerder doorgaan met behulp van vervangers. In 2021 was er in Eindhoven overigens helemaal geen verhoogd ziekteverzuim door corona. Dat komt door het thuiswerkadvies, denkt de woordvoerder.

Kunst- en vliegwerk

Maar bij Fontys Hogescholen is er wel degelijk meer ziekteverzuim onder medewerkers. ‘Dat zorgt voor het nodige kunst- en vliegwerk’, zegt een woordvoerder. Dat betekent: vervanging regelen, maar soms ook wat in het rooster schuiven. ‘Er zijn gelukkig nog geen tentamens afgezegd. We doen er alles aan om studenten er zo min mogelijk van te laten merken.’

Online les

Het online onderwijs biedt ook elders uitkomst. ‘De ervaring daarmee komt goed van pas’, beaamt een woordvoerder van NHL Stenden Hogeschool. ‘Soms zijn docenten zelf ziek, maar af en toe moeten ze ook thuisblijven omdat ze een kind hebben dat besmet is en binnen moet blijven.’ Daardoor zijn er wel ‘iets vaker’ online lessen.

Bij Wageningen Universiteit zien ze vooral meer studenten met het virus dan voorheen. Maar onder docenten valt dat wel mee. Er wordt af en toe een extra les online gegeven, maar van ‘hoge nood’ is nog geen sprake.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.