SustainaBul: Wageningen herovert prijs voor duurzaamheid, UT twaalfde

De tiende winnaar van de jaarlijkse SustainaBul is zojuist bekendgemaakt. Wageningen University is de meest duurzame hogeronderwijsinstelling van Nederland. De UT staat op de twaalfde plaats.

Sinds 2012 reiken de idealistische ‘Studenten voor Morgen’ de zogeheten SustainaBul uit. Ze geven punten voor duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de onderwijsinstellingen. Ook best practices, oftewel goede voorbeelden, wegen in de ranglijst mee.

Wageningen won tussen 2013 en 2017 vijf keer achter elkaar, als een soort Roger Federer van de duurzaamheid. Daarna sleepte de TU Eindhoven twee keer het goud binnen en vorig jaar stond voor het eerst een hogeschool bovenaan: Van Hall Larenstein.

UT twaalfde

De UT werd twaalfde, van de 32 beoordeelde instellingen. Uit de deelscores van de UT blijkt dat er vooral op het gebied van duurzaamheid in onderwijs een slag te slaan is. Waar naaste ‘concurrenten’ boven de 90 punten halen (uit een maximum van 110), blijft de UT in onderwijs steken op 69,8 punten. In ‘best practices’ kan de UT zich wel meten met de top, met een score van 27 (uit 30).

Best practice

Voormalig hekkensluiter Zuyd Hogeschool wint dit keer de speciale prijs van een vakjury voor de best practice en is nu de nummer 26 op de lijst met 32 instellingen. De hogeschool werkt aan duurzaam bouwen in combinatie met de aanpak van maatschappelijke problemen als de bevolkingskrimp en het gebrek aan goed geschoold personeel.

Voor de ranglijst keken de studenten eerst wat ze zelf aan informatie konden vinden, waarna de instellingen konden reageren. Met hun aanvullingen is de definitieve volgorde bepaald.

De beste instellingen behandelen duurzaamheid niet alleen in voor de hand liggende disciplines als milieukunde, verklaren de Studenten van Morgen, maar laten het thema in alle opleidingen en onderzoeksprojecten terugkomen. Bij het oordeel over de bedrijfsvoering kijken de studenten bijvoorbeeld naar groene energie, de kantine en de mobiliteit.

Grote stappen

Toch kunnen zelfs bij de hoogst scorende instellingen nog ‘grote stappen’ worden gezet, vinden de studenten. De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zouden als leidraad moeten dienen.

Daartoe behoren overigens niet alleen milieudoelstellingen als goed natuurbeheer en het tegengaan van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de strijd tegen armoede en honger en het bevorderen van gendergelijkheid.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.