Internationale student steeds minder blij in Nederland

| HOP, Evelien Flink

Internationale studenten hadden het in Nederland al niet gemakkelijk en dat is er in coronatijd niet beter op geworden, blijkt uit een nieuwe enquête. Ze voelen zich vaker eenzaam en gestrest, hebben geldzorgen en worstelen met online onderwijs.

Het is het vierde jaar op rij dat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network The Netherlands inventariseren hoe het internationale studenten in Nederland vergaat. Niet al te best, blijkt uit de resultaten van de enquête.

Geschrokken

Wat de drie organisaties vooral zorgen baart is het mentale welzijn van de respondenten. Zo ervaart twee derde van hen (heel) veel stress en voelt 45 procent zich (heel) erg eenzaam. Die percentages zijn hoger dan in de jaren vóór de crisis – en ook toen vielen ze al op. Vorig jaar voelde ruim de helft van de respondenten zich gestrest en was een kleine 30 procent eenzaam.

ISO-voorzitter Dahran Çoban is geschrokken van de ingevulde antwoorden. ‘Veel internationale studenten hebben behoefte aan hulp en krijgen die onvoldoende vanuit hun studie. We moeten daar nog vóór de zomer verandering in brengen.’

En de coronacrisis gooit ook op andere vlakken roet in het eten, vinden de respondenten, zoals bij het vinden van werk. Een derde van hen ervaart sinds september 2020 zelfs (grote) financiële problemen. Ook is ruim 20 procent (erg) ontevreden over het online onderwijs.

Discriminatie

Maar niet alle problemen zijn corona-gerelateerd. Ook het vinden van een (betaalbare) studentenkamer in de oververhitte Nederlandse woningmarkt levert veel respondenten kopzorgen op.

Zo heeft 57 procent van hen ervaring met advertenties waarin stond dat internationale studenten niet welkom zijn. Een derde is wel eens afgewezen voor een woonruimte omdat ze internationale student zijn. En ruim een kwart heeft te maken gehad met oplichting.

‘We halen internationale studenten massaal naar Nederland, maar dan moeten we ook zorgen voor een betaalbaar dak boven hun hoofd en discriminatie tegengaan’, aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns. ‘Nu maken huisjesmelkers nog te vaak misbruik van de kwetsbare positie van internationale studenten.’

Niet nieuw

Ook op sociaal gebied loopt niet alles even soepel. Ruim driekwart van de respondenten zou graag meer interactie willen met Nederlandse studenten. De taal is vaak een barrière, menen ze. Ook tijdens de les voelen ze zich buitengesloten als blijkt dat hun klasgenoten liever Nederlands praten. Maar taallessen zijn vaak te duur. Een derde van de respondenten is (heel) ontevreden over de mogelijkheden om gratis (of voor een zacht prijsje) Nederlands te leren.

Nieuw zijn deze problemen helaas niet: uit onderzoek van de LSVb uit 2013 bleek al dat taal een issue is. En het aandeel internationals dat moeilijk aansluiting vindt met hun Nederlandse klasgenoten was twee jaar geleden even hoog.

Ondergeschoven kind

Hoog tijd dus voor verandering, vinden de drie studentenorganisaties. De internationale student is nu het ‘ondergeschoven kind’ van het hoger onderwijs, stellen ze. Ze roepen instellingen daarom op om te investeren in betere mentale gezondheidszorg en betaalbare Nederlandse taalcursussen.

Ook moet er een betere (Engelstalige) informatievoorziening over de Nederlandse woningmarkt komen, en één landelijke Engelstalige website over werk, studiefinanciering, bankzaken en de zorgverzekeringsplicht. Tot slot zouden de drie organisaties het liefst zien dat het ministerie van Onderwijs dit onderzoek naar internationals voortaan zelf doet.

Aan de nieuwste monitor deden 737 respondenten uit 193 verschillende landen mee. De meesten van hen komen uit Duitsland, Italië en Bulgarije en er waren iets meer respondenten uit het hbo (56 procent) dan uit het wo (43 procent).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.