‘De UT kan prima even zonder collegevoorzitter’

| Jelle Posthuma

Door het vroegtijdige vertrek van Victor van der Chijs zit de UT per 1 april zonder collegevoorzitter. Hoe nu verder? Zelf voorziet Van der Chijs weinig problemen. ‘Ook zonder mij blijft de boel draaien, zelfs in tijden van corona.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het nieuws over zijn aanstaande vertrek leidde volgens Van der Chijs tot een ‘hybride reactie’ vanuit de universiteit. ‘Sommigen vonden het jammer. Ook waren er medewerkers die schrokken. Zij vroegen zich af: wat nu? Dat snap ik ook wel. De voorman gaat iets eerder weg dan gepland. Als collegevoorzitter ben je toch de eerst verantwoordelijke voor de strategie van de UT.’

Maar dat leidt volgens Van der Chijs niet tot problemen. ‘Ik ben van de school: iedereen is vervangbaar. De boel blijft ook zonder mij gewoon doordraaien. Zeker een organisatie als de UT is prima in staat om het zonder voorzitter te rooien. We hebben een duidelijke, gezamenlijke strategie uitgestippeld met Shaping 2030. Iedereen weet wat hem of haar de komende jaren te doen staat.’

Niettemin neemt de collegevoorzitter afscheid ‘met pijn in het hart’. Ook de coronacrisis zorgde voor een extra overpeinzing. ‘Het was voor mij zeker een afweging: kan ik midden in de coronacrisis afscheid nemen van de universiteit? Maar zelfs in tijden van corona weet de UT wat ze te doen staat, dat is mijn overtuiging. Er is inmiddels een nieuw soort evenwicht ontstaan, waarbij we kunnen terugvallen op de ervaringen van de eerste lockdown.’

Van der Chijs neemt een half jaar voor het verstrijken van zijn tweede termijn afscheid van de UT. Hij wordt voorzitter van Deltalinqs, een ondernemersorganisatie die de gezamenlijke belangen van ruim zevenhonderd bedrijven in de Rotterdamse haven behartigt. ‘De raad van toezicht gaat nu hard op zoek naar mijn opvolger. Het is de bedoeling dat er bij de start van het nieuwe collegejaar een nieuwe voorzitter is aangesteld.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.