‘Ik help graag de afstand tot Den Haag te overbruggen’

| Marieke Enter

Zijn functietitel is misschien wel de mooiste van de UT: IJsbrand Haagsma is sinds 1 november aan de slag als ‘special envoy for public affairs’. Wat doet zo iemand precies, waarmee gaat Haagsma aan de slag? ‘Nee, ik ga nog geen voorbeelden noemen.’

Special envoy IJsbrand Haagsma, hier met voorzittershamer, op 4TU-archiefbeeld. (foto: Bram Saes)

Haarsma is de eerste special envoy for public affairs uit de geschiedenis van de UT. ‘Het is een beetje een bijzondere plek, een redelijk vrije rol die zich nog verder moet ontwikkelen’, schetst hij. De functie is nauw verbonden met Shaping 2030. Want om de daarin geformuleerde ambities te kunnen realiseren, maakt het nogal uit hoe de Haagse wind waait.
Aan Haagsma de schone taak om zo veel mogelijk wind méé te krijgen. ‘Het komt erop neer dat ik de UT en de regiopartners help om scherp te krijgen hoe we ons willen profileren: wat brengen we voor het voetlicht in Den Haag? Daarnaast help ik de netwerken aan te boren die van belang zijn om beslissingen van de overheid, die soms heel politiek van aard kunnen zijn, de kant op te laten vallen waar we als UT heen willen’, legt hij uit.

Herkenbare regio

Helemaal nieuw zijn de special envoy en de UT niet voor elkaar; Haagsma werkte tot voor kort jarenlang als secretaris bij de 4TU federatie (lees dit afscheidsinterview). Hij kent de UT goed en behartigde al (een deel van de) UT-belangen. Ook in zijn nieuwe rol spant hij zich breder in dan alleen de UT-belangen. ‘Ik ben er ook voor de regio. De functie van special envoy is een gezamenlijk initiatief van de universiteit én de provincie’, benadrukt hij. De redenatie daarachter is dat de centrale overheid bij kennisontwikkeling vaak denkt in regio’s of landsdelen. ‘Het is dus van belang dat Twente danwel Oost-Nederland een sterk herkenbare regio wordt, met een profiel dat naadloos aansluit op wat we doen en waar we goed in zijn’, verklaart hij.

Ambities laten samenkomen

Om meteen maar een misverstand recht te zetten: Haagsma’s werk draait dus niet alleen om het lospeuteren van extra financiële middelen. ‘We moeten juist voorkomen dat we alleen maar het handje ophouden’, vindt hij. ‘De landelijke overheid heeft bepaalde ambities, wij hebben bepaalde ambities – die moeten we laten samenkomen. Door goed te kijken naar waar Den Haag over nadenkt en hoe wij daar inhoudelijk op kunnen aansluiten, kunnen overheid, universiteit en regio een effectief partnership creëren.’ Zoals bij de ontwikkeling van de CoronaMelder, waarbij zowel de regio als de Universiteit Twente een sleutelrol vervullen? ‘Dat is inderdaad een geslaagd voorbeeld’, beaamt hij.

'Zo langzamerhand begin ik wel een beeld te krijgen van waar de grootste kansen liggen' 

Afstand overbruggen

Haagsma komt van oorsprong uit Groningen en heeft jarenlang in de Randstad gewoond en gewerkt. Nu is hij dus neergestreken in Twente, met een huis in De Lutte en – als het thuiswerkregime wordt opgeheven - een werkplek op de UT-campus. Vanwaar die keuze voor Twente? ‘Na acht jaar 4TU vond ik het tijd om te veranderen. Ik ben toen om me heen gaan kijken naar waar zich kansen voordoen en uitdagingen voordoen – voor mezelf en voor een nieuwe organisatie. Die liggen volgens mij vooral in Twente en de UT bood me de kans daaraan te werken. De UT is een relatief kleine universiteit, van hoge kwaliteit, waarvan de profilering en zichtbaarheid naar mijn mening beter kan - ook omdat de afstand tot Den Haag best groot is. Ik help graag die profilering te verbeteren en de afstand, in elk geval tussen de oren, te overbruggen.’

Beeld krijgen

Concrete punten waarmee hij aan de slag gaat, wil Haagsma nog niet noemen. ‘Ik ben echt nog bezig met de verkenning. Zo langzamerhand begin ik wel een beeld te krijgen van waar de grootste kansen liggen. Maar ik ben nog niet in het stadium van keuzes maken en prioriteiten stellen; ik neem de vrijheid om alles goed te bekijken. Dus nee, ik ga nog geen voorbeelden noemen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.