Vrouwelijke wetenschappers op achterstand tijdens coronapandemie

Wetenschappers waren tijdens de coronapandemie opvallend productief, maar mannen meer dan vrouwen. Ongelijk verdeelde zorgtaken kunnen daarvan de oorzaak zijn.

Er was al eerder voor gewaarschuwd: vrouwelijke wetenschappers hebben meer last van de corona-lockdown dan mannen. Een nieuwe studie van uitgeverij Elsevier lijkt dat te bevestigen.

De ruim tweeduizend wetenschappelijke tijdschriften van Elsevier ontvingen dit jaar in de maanden februari tot en met mei 58 procent meer artikelen dan in diezelfde periode in 2018 en 2019. Voor een vakgebied als gezondheid en geneeskunde ging het zelfs om een toename van 92 procent.

Vrouwen droegen daar minder aan bij dan mannen, die significant meer artikelen inleverden. Dat geldt voor de wetenschapsgebieden gezondheid & geneeskunde, natuur & techniek en voor sociale wetenschappen & economie.

Maar ook binnen de groep vrouwen waren er verschillen: ervaren wetenschappers hadden meer last van de lockdown dan promovendi en beginnende wetenschappers, die minder vaak kinderen en zorgtaken hebben.

Ongelijkheid

Volgens de auteurs dreigt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verder toe te nemen. Want de hoeveelheid publicaties en citaties is nog altijd zeer bepalend voor de loopbaan van wetenschappers.

De auteurs roepen onderzoeksfinanciers en sollicitatiecommissies voor nu op om de aantallen publicaties die tijdens de pandemie zijn gedaan minder zwaar te laten meewegen. Die gedachte past bij de beweging die wetenschappers op een andere manier wil ‘erkennen en waarderen’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.