Promovendi kennen hun rechten niet, zegt PNN

Zwangerschap, langdurige ziekte, zitting in de medezeggenschapsraad… Promovendi weten vaak niet wanneer ze een verlenging van hun promotietraject kunnen krijgen, zegt hun belangenorganisatie PNN.

Zwangere promovendi gaan minstens zestien weken met verlof. Dan mogen ze evenveel weken langer over hun promotie doen. Dat recht op verlenging van het contract is slechts bij 64 procent van de ‘niet-mannelijke’ promovendi bekend, blijkt uit een enquête van het Promovendi Netwerk Nederland.

Ouderschap

De belangenvereniging ondervroeg bijna 800 promovendi over zulke onderwerpen. Behalve zwangerschapsverlof kunnen promovendi ook ouderschapsverlof aanvragen en hun promotieperiode met de duur van dat verlof verlengen. Slechts 36 procent is daarvan op de hoogte.

Zulke afspraken staan in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de universiteiten. Promovendi kennen hun rechten niet goed en zouden er beter op gewezen moeten worden, meent het PNN.

‘Kan’

Promovendi kunnen ook in de medezeggenschapsraad zitten of een stage volgen. Daarvoor ‘kan’ het dienstverband worden verlengd, staat in de cao. Maar het is geen recht en daarom gebeurt het lang niet altijd, waarschuwt het PNN. Het netwerk spreekt van ‘mazen’ in de cao.

Hetzelfde geldt voor promovendi die langdurig ziek zijn geweest: minstens acht weken achter elkaar. Dan kunnen ze een verlenging aanvragen, maar in veel gevallen krijgen ze nul op het rekest.

Van de bijna 800 respondenten waren er 75 zo lang ziek geweest. Slechts veertien kregen verlenging van hun contract. Sommigen wisten niet dat ze erom konden vragen, anderen voelden zich ontmoedigd en weer anderen moesten het verzoek nog indienen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.