Code rood en oranje ‘no go’ voor studentuitwisseling

| Rik Visschedijk

De UT laat studentuitwisseling van en naar het buitenland komend kalenderjaar toe, maar bestempelt landen met een oranje en rood reisadvies als ‘no go’. Dat is althans de stand van zaken richting een CvB-besluit die deze week wordt genomen.

Het voorgenomen beleid in de coronacrisis staat in een voorbereidingsmemo aan het college van bestuur, en moet ook gelden voor medewerkers. De UT heeft zelf geen dwingende mogelijkheden om studenten te verbieden naar oranje en rode gebieden af te reizen. Het stuk noemt de mogelijkheid om aan de opleidingen en examencommissies te vragen geen studiepunten te geven. Maar dat onderdeel verviel donderdag in de vergadering van het het Platform International Affairs, waarin een brede UT-afvaardiging sprak over het stuk. Wel blijft staan dat zowel code oranje als rood 'no go'-gebieden zijn. 

Veranderend reisadvies

Praktisch komt dit voorgenomen beleid erop neer dat een student die op het punt staat te reizen naar een land waar het reisadvies van veilig naar onveilig gaat, onder de no go-regeling valt. De financiële risico’s voor zo’n veranderd reisadvies liggen bij de student zelf. Wanneer de student al op de locatie is, neemt de UT contact met hen op en vraagt of die persoon wil blijven of terugkeren naar Nederland. Bij terugkeer zal de UT ondersteunen om dit mogelijk te maken en moet de student tien dagen in quarantaine. Maar anders dan in de eerste coronagolf, zal de UT – net als de Nederlandse overheid – geen financiële hulp bieden bij een voortijdige terugkeer naar Nederland.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.