Corona belemmert UT-doelstelling internationalisering

| Rense Kuipers

De UT-doelstelling om 70 procent van de studenten een buitenlandervaring op te laten doen wordt dit jaar niet gehaald, zo laten de laatste uitwisselingscijfers zien. Boosdoener is het coronavirus.

Waar vorig jaar nog 335 UT-studenten uitvlogen, zijn er dat dit jaar slechts zeventig. Een daling van een slordige 79 procent. Ook het aantal inkomende uitwisselingsstudenten daalde flink: van 238 naar 115 studenten.

Het Platform International Affairs (PIA) vroeg onlangs de cijfers op bij de exchange-coördinatoren. Die cijfers (zie de grafiek hieronder) bevestigen het vermoeden dat de uitwisseling van studenten een knauw zou krijgen door het coronavirus, aldus PIA-voorzitter Jan Schut. ‘Je kon het op je klompen aanvoelen natuurlijk. Vanaf het voorjaar gingen zowel studenten als medewerkers noodgedwongen al minder reizen en naarmate de coronacrisis voortduurde wisten we dat vanaf september, wanneer doorgaans derdejaars bachelorstudenten op uitwisseling gaan, dat zeer ingeperkt zou moeten worden. Enkele tientallen studenten kozen onlangs alsnog voor een uitwisseling, maar dan voornamelijk binnen Europa. Een klein aantal studenten koos voor uitstel.’

Inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten op de UT in 2019 en 2020. De faculteit ITC en University College Twente (UCT) ontbreken. ITC heeft formeel geen uitwisselingsprogramma. UCT heeft afwijkende cijfers, maar die tonen een vergelijkbaar beeld met de faculteiten: 33 studenten zouden op uitwisseling gaan. Dat zijn er slechts twee geworden.

Plan B

Het gros van de UT-studenten die anders naar het buitenland zou gaan, doet nu een minor in eigen huis. Een logisch gevolg, aldus Schut. ‘Je moet op een gegeven moment met plan B komen. Zeker voor de derdejaars bachelorstudenten, die anders tegen een half jaar studievertraging aanlopen. Voor masterstudenten was het daarentegen makkelijker te organiseren, zij konden alvast beginnen aan hun scriptie.’

Vorig jaar schreven zich 1186 studenten in voor een 1A-minor, maar hiervan waren 333 exchange-minors. Dit jaar zijn er – op het moment van schrijven – 1331 inschrijvingen te noteren, met daarvan slechts 101 exchange-minors. Minorcoördinator Cindy Vijsma bevestigt de toegenomen drukte binnen de UT-minors. ‘De meeste minors hebben het maximum aantal deelnemers bereikt. Het kan zijn dat papier en realiteit enigszins van elkaar afwijken, maar we merkten hoe dan ook drukte in de aanmeldingen. Dat betekende ook schipperen; in sommige gevallen hebben docenten extra plekken gecreëerd binnen hun minoren. Gelukkig hebben we voor nagenoeg iedereen een plek kunnen vinden in blok 1A – met uitzondering van enkele te late aanmeldingen.’

UT haalt doelstelling niet

Hoe erg is het eigenlijk dat studenten niet naar het buitenland gaan? Dat ligt er maar net aan wie je het vraagt, zegt Schut. ‘De ene student zal er makkelijker overheen stappen dan de ander. En voor een opleiding als International Business Administration hoort een uitwisseling er eigenlijk ook wel bij. Enerzijds ben ik blij om te zien dat veel studenten kozen voor studievoortgang in de vorm van een minor hier. Maar voor iemand zoals ik die pro-internationalisering is, zijn deze cijfers wel even slikken. We hebben immers gezegd als universiteit dat we willen dat onze studenten buitenlandervaring opdoen.’

Daar zit ook een internationaliseringsdoelstelling aan vast: 70 procent van de UT-studenten doet een internationale ervaring op. ‘Dan kun je nog discussiëren over wat nou precies een internationale ervaring is, maar grosso modo heb je het dan over studenten die de grens over gaan. Die doelstelling gaat de UT dit jaar sowieso niet halen’, concludeert Schut.

De mogelijkheden tot uitwisselingsprogramma’s volgend jaar zijn nog in dikke mist gehuld, weet hij. ‘Aan de hand van deze cijfers kunnen we als PIA op dit moment alleen signaleren. De komende maanden moeten we met de studieadviseurs om tafel om scenario’s voor volgend jaar te bespreken. Het is hoe dan ook een punt van zorg. In het ergste geval – als deze situatie jarenlang aanhoudt – zullen we onze internationaliseringsambities misschien moeten herzien, meer inzetten op bijv. internationalization at home. Er zijn immers meerdere manieren om een internationale ervaring op te doen, maar het liefste ben je toch over de grens.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.