‘Opbrengst’ Twente Pathway College naar onderwijsverbetering

| Rik Visschedijk

De UT houdt dit collegejaar zo’n 240 duizend euro over aan de samenwerking met Twente Pathway College, de aanbieder van het schakeljaar voor internationale pré-bachelorstudenten. Het geld gaat naar de faculteiten en internationale projecten, ten behoeve van onderwijsverbetering.

Dit blijkt uit het financiële UT-overzicht 2019 over de samenwerking met het Twente Pathway College. Die begon dit collegejaar haar schakeljaar voor pré-bachelorstudenten op de campus. De studenten betalen daarvoor 14.000 euro, waarvan vijftien procent naar de UT gaat. Dit jaar stroomde met 235 pré-bachelors bijna twee keer meer studenten in dan werd verwacht. De UT kan met die vijftien procent collegegelden een kleine half miljoen euro bijschrijven. Na aftrek van kosten zoals huur van onderwijs en kantoorruimtes voor Navitas en het gebruik van faciliteiten blijft daar zo’n 240.000 euro van over.

Businessplan

Volgens het businessplan uit 2018 verwacht de UT dat de vijfjarige samenwerking in totaal een kleine miljoen euro oplevert. ‘Een pro’, zo staat omschreven. ‘We verwachten financiële voordelen.’ In een toelichting zei Marlies Overbeek, destijds van Marketing en Communicatie en tegenwoordig directeur Marketing & Admissions bij Twente Pathway College, dat het ‘niet de bedoeling is om te verdienen aan het contract’. ‘Als we opbrengsten realiseren, dan komt dat ten goede aan het onderwijs op de UT.’

In het onlangs vastgestelde financiële overzicht staat hoe de 240.000 euro aan opbrengsten over de UT verdeeld worden: 45 procent van de 240 duizend euro gaat naar de faculteiten, 45 procent gaat naar ‘internationale projecten’ en de resterende tien procent naar het Centre for Educational Support.

‘Geen winstoogmerk’

Ook UT-woordvoerder Laurens van der Velde laat weten dat de samenwerking geen winstoogmerk heeft. ‘We dekken met onze vijftien procent de directe en indirecte kosten voor het huisvesten van het Pathway College en het gebruik van de UT-faciliteiten. Nu blijkt dat er een restant bedrag overblijft, besloot het college van bestuur die deels aan de faculteiten toe te wijzen en deels aan internationale projecten.’

ONDERZOEK

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) liet medio vorig jaar weten geen tegenstander te zijn van internationalisering, maar noemde het inhuren van wervingsbureaus ‘niet wenselijk’. Dat schreef ze in antwoord op schriftelijke vragen van SP-kamerlid Frank Futselaar.

Naar aanleiding van de Kamervragen startte de Landelijke Commissie Gedragscode een onderzoek naar private aanbieders als Navitas (Twente Pathway College), StudyGroup en OnCampus. De commissie kijkt naar het aanbod, de werving en de toelatingseisen van de private aanbieder. Het onderzoeksrapport moet één dezer dagen verschijnen.

Die internationale projecten bestaan, zegt Van der Velde, uit onderwijsverbeteringen. ‘Denk aan projecten rondom interculturele competenties bij UT-staf, zodat zij goed voorbereid zijn op de interculturele classroom, of ondersteuning bij het ontwikkelen van een internationaal curriculum.’ Hij geeft verder aan dat bij ieder project wordt gekeken of het een bijdrage levert aan het verbeteren van het onderwijs van de UT-student en daarmee dus ook de Pathway-studenten die instromen in het bacheloronderwijs.