Onderzoek naar schakeljaar Twente Pathway College

| Jelle Posthuma

De Landelijke Commissie Gedragscode doet onderzoek naar het schakelprogramma voor internationale studenten van Twente Pathway College. Doel is om meer zicht te krijgen op het aanbod, de werving en de toelatingseisen van de private aanbieder, die sinds dit collegejaar een vestiging op de UT heeft.

Commission investigates foundation year Twente Pathway College

The National Code of Conduct Committee investigates the bridging program for international students at Twente Pathway College. The transition year prepares foreign students for a study at the UT.

Aanleiding voor het onderzoek zijn Kamervragen aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) over het voorbereidend jaar, laat Arno Overmars van de Landelijke Commissie in een reactie weten. Ook noemt hij als aanleiding het signaal dat Hogeschool Wittenborg recent heeft afgegeven. Volgens de hogeschool kan de werving via private organisaties de reputatie van het Nederlandse hoger onderwijs schaden.

De Landelijke Commissie Gedragscode richt zich in het onderzoek op de private aanbieders StudyGroup, OnCampus en Navitas. De laatste verzorgt sinds dit collegejaar, onder de naam Twente Pathway College, het schakelprogramma op de UT. In totaal zijn er vijf universiteiten en drie hogescholen die van deze aanbieders gebruik maken.

Gedragscode

In 2006 werd de Gedragscode Internationale Student opgesteld. De code bevat afspraken over de voorlichting aan internationale studenten of de (taal)eisen waaraan zij moeten voldoen. Alleen instellingen die die code hebben ondertekend, kunnen internationale studenten werven. Schakelprogramma’s, zoals aangeboden door Twente Pathway College, vormen geen onderdeel van deze gedragscode. Wel zegt Navitas zich aan de gedragscode te houden. 

Kamervragen

In juni van dit jaar beantwoordde Van Engelshoven Kamervragen over de particuliere bureaus ‘die internationale studenten naar Nederland lokken’. Frank Futselaar (SP) wilde weten of de kwaliteit van het onderwijs in de schakelprogramma’s voldoende wordt gewaarborgd.  

Volgens Van Engelshoven zijn de instellingen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en toelating. Wel plaatste de minister in haar reactie een kritische kanttekening. ‘Ik ga ervan uit dat indien de kwaliteit ondermaats is, dan wel de prijs te hoog, deze diensten niet meer worden afgenomen door de instellingen.’

Ook over de samenwerking met de wervingsbureaus liet Van Engelshoven zich uit. De autonomie van universiteiten is een groot goed, stelt Van Engelshoven in haar antwoord aan de Kamer. ‘Maar samenwerken met wervingsbureaus terwijl er aan Nederlandse universiteiten al een hoog percentage internationale studenten studeert vind ik niet wenselijk.’

Onderzoek

De onderzoekscommissie neemt ook de verhoudingen tussen onderwijsinstellingen en particuliere aanbieders onder de loep, laat Overmars weten. ‘We gaan onderzoeken hoe het proces van toelating en werving is ingericht, en wie waarvoor verantwoordelijk is.’

De commissie beoordeelt niet of de toelating op grond van de juiste vooropleiding heeft plaatsgevonden. ‘Het instellingsbestuur is verantwoordelijk om te beoordelen of een internationale student toegelaten kan worden tot de opleiding, zoals ook al door de minister is gezegd bij de beantwoording van de Kamervragen.’

Twente Pathway College

In september begonnen 235 buitenlandse studenten op de UT aan het Twente Pathway College-schakeltraject. De aankomende UT-studenten krijgen op de campus een kleinschalig en een op maat gemaakt programma om ze klaar te stomen voor één van de UT-bachelors. Een student betaalt voor het schakeljaar 14.000 euro.

Reactie

Navitas zegt het rapport met vertrouwen tegemoet te zien. ‘De UT en Navitas hebben al afzonderlijk van elkaar met de Landelijke Commissie gesproken’, zegt Stephen Orme, College Director van Navitas. ‘Dat was voor ons een bijzonder prettig gesprek. Zij vertelden ons dat het een algemeen verkennend onderzoek is, niet specifiek gericht op één van de aanbieders of universiteiten, waaruit een niet-beoordelend rapport zal komen. De commissie doet het onderzoek niet omdat er bij ons van alles mis zou zijn.’

‘Deze schakelprogramma’s zijn een relatief nieuw fenomeen, en ik kan mij voorstellen dat er enkele paragrafen worden toegevoegd aan de gedragscode, waarin schakeltrajecten zoals die van Navitas toelichting krijgen. In de opstartfase van het schakeljaar is er overigens ook al contact en afstemming geweest tussen ons en de commissie.’

Orme heeft de Kamervragen aan minister Van Engelshoven gelezen. ‘Deze staan bol van feitelijke onjuistheden. De minister en de vragensteller hebben het over wervingsbureaus. Navitas is een onderwijsaanbieder, geen wervingsbureau. De kwaliteit in onze programma’s is geborgd. Het schakeltraject is mét de UT samengesteld, in een fiftyfifty partnerschap. We hebben in volledige samenwerking met de UT een curriculum ontwikkeld. Dit curriculum tikt de eindtermen van de kernvakken van het vwo af.’

‘Wij krijgen alleen internationale studenten met het hoogst haalbare middelbareschooldiploma, alleen zij moeten wennen aan de Nederlandse manier van onderwijs. Wat zij bij ons halen, is niet een kopie van het Nederlandse vwo-diploma, maar wel een geïntegreerd geheel, dat voldoet aan de taaleisen, profieleisen en studievaardigheden voor de UT.’

Het onderzoeksrapport van de Landelijke Commissie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden gepubliceerd.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.