TG blij met terugkeer loting

| Rense Kuipers

De Tweede Kamer stemde dinsdag voor een terugkeer van loting bij het selecteren van studenten. De UT-opleiding technische geneeskunde is blij met dat besluit, zegt studieadviseur en selectiecoördinator Marieke Hofman. TG is de enige bachelor op de UT die selectie aan de poort hanteert.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

‘Sinds het afschaffen van loting in 2017 en het invoeren van selectie zijn we als opleiding altijd kritisch geweest over deze ontwikkeling’, zegt TG-studieadviseur Marieke Hofman. ‘Omdat de overheid heeft bepaald dat de selectie behoort te bestaan uit minstens twee kwalitatieve criteria, dus niet alleen eindexamencijfers, is het zeer lastig dit op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te doen. Daarom is onze selectie zo lean mogelijk.’

Afwachten

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel om gewogen loting weer toe te staan als selectie-instrument. Voor de nieuwe lichting TG-studenten van aankomend collegejaar heeft dit geen gevolgen, zij zitten namelijk al midden in het selectieproces. Voor de kandidaten voor collegejaar 2021/2022 is het nog afwachten, zegt Hofman. ‘Eerst moeten we zien wat de inhoud wordt van dit besluit van de Tweede Kamer. Vervolgens moeten we intern in overleg met de medezeggenschap en een keuze maken over de manier waarop wij studenten zouden willen selecteren. Niet op de laatste plaats moeten middelbarescholieren tijdig weten waar ze aan toe zijn.’

Verhouding en diversiteit

In grote lijnen is Hofman het eens met de Tweede Kamer over de negatieve gevolgen van selectie aan de poort. ‘Iedereen wil de juiste student op de juiste plaats hebben. Maar wij zetten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van zo’n goede intentie. Het vinden van de juiste, valide selectie-instrumenten die de geschiktheid voor de studie en het beroep voorspellen, zijn lastig te vinden. Dit geldt voor praktisch alle opleidingen die selecteren.’

‘Naast de extra druk die je legt op scholieren en de risico’s op zelfselectie, denken we te herkennen dat selectie bijvoorbeeld ten koste gaat van diversiteit onder studenten’, vervolgt Hofman. ‘Om dit beeld beter te kunnen onderbouwen, zijn we samen met vijf universiteiten een grootschalig onderzoek gestart om de selectieprocedures van verschillende medische opleidingen te evalueren.’

Gewogen loten

Het liefst zou de opleiding gewogen loten, stelt Hofman, die zich wel kan vinden in de opvattingen van voormalig UvA-opleidingsdirecteur Klaas Visser. ‘Stel, je hebt honderd leerlingen die zich aanmelden. Van de bovengroep, de pak ‘m beet tien leerlingen die hoger dan een 8 staan voor bepaalde vakken, weet je vaak wel dat het goed komt. Ook is er een zogeheten ondergroep van tien leerlingen die bijvoorbeeld een onvoldoende voor Wiskunde-B en natuurkunde hebben gehaald. Daarvan weet je dat zij het zeer moeilijk zullen gaan krijgen. Maar voor de tachtig leerlingen in het grijze gebied ertussenin kun je eigenlijk niet zeggen dat selectie betekenisvol is. Gewogen loten is in zo’n geval eerlijker.’

Paradoxaal genoeg vinden kandidaten het juist fijn om geselecteerd te worden, zegt Hofman. ‘Vooral ook omdat ze het een gevoel van invloed geeft op het proces. Maar in de praktijk maken universiteiten in hun selectieprocedure nog regelmatig gebruik van instrumenten die weinig wetenschappelijk onderbouwing kennen.’

Vooralsnog zit TG nog in de wachtkamer voor duidelijkheid vanuit de politiek. Uiterlijk in mei hoopt de opleiding meer te weten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.