UT wil stoppen met lerarenopleidingen maatschappijleer

| Rik Visschedijk

De faculteit BMS en het college van bestuur willen stoppen met de lerarenopleidingen maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Dit tegen het advies van de opleidingscommissie van de vakgroep ELAN in.

De twee opleidingen, een tweejarige en een eenjarige master die opleiden tot eerstegraads docent, trekken nauwelijks studenten, vindt het faculteitsbestuur. Daarnaast ziet BMS weinig vraag naar leraren maatschappijleer.

Negatief advies

De opleidingscommissie (OLC) van ELAN denkt daar anders over. Voorzitter Jan Zonjee schreef een negatief advies. Hij stelt dat het stoppen van deze opleidingen leidt tot een versmalling van het aanbod van de lerarenopleidingen. Volgens de OLC past maatschappijleer in de high tech human touch-visie van de UT.

Zonjee stelt verder in het advies dat andere schoolvakken ook niet veel studenten hebben, maar dat die worden niet opgeheven. De OLC vindt dat het opleiden van docenten niet alleen gaat om kosten en opbrengsten. ‘Daarmee blijven aspecten als langetermijn-opbrengsten en maatschappelijke baten buiten beschouwing’, aldus Zonjee.

Het college van bestuur is van plan het voorstel van het faculteitsbestuur over te nemen en vanaf 2021 geen studenten meer toe te laten tot de opleidingen. De huidige studenten kunnen hun diploma nog wel halen. Komende woensdag spreekt de Uraad zich uit over het voorstel.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.