Nieuwe bachelorstudenten: 39 procent is internationaal

| Rik Visschedijk

De UT verwelkomde afgelopen collegejaar veertien procent meer bachelorstudenten dan vorig collegejaar. In totaal kwam 39 procent van de bachelors uit het buitenland. Dat blijkt uit de jongste managementrapportage.

Photo by: Jellien Tigelaar

De groep Europese bachelorstudenten steeg met ruim vijftig procent en de niet-Europese studenten met 38 procent. Dit ligt ver boven het streefpercentage van dertig procent. De UT verwacht dat die laatste groep komend jaar nog eens flink toeneemt, want dan kunnen de 245 schakelstudenten van Twente Pathway College van Navitas instromen.

Masteropleidingen

De instroom in de masteropleidingen steeg met zes procent. De UT geeft in de rapportage aan hier verder te willen groeien. Het aandeel Nederlandse studenten neemt af en de aanwas vanuit Duitsland neemt het meest toe, vooral door de aanmeldingen voor psychologie.

De instroom van niet-Europese masterstudenten komt vooral vanuit India. Het aantal nationaliteiten in de masters groeide van 63 naar 75, maar de UT wil een betere spreiding van de diversiteit. De Indiërs en Chinezen voeren nu de boventoon.

Doorstroom

Afgelopen collegejaar kozen verhoudingsgewijs minder UT-bachelorstudenten voor een master in Enschede. Dat aantal daalde van 71 naar 66 procent. Het streefpercentage van zeventig procent doorstroom lijkt niet haalbaar. De oorzaak ligt vooral bij de groeiende groep internationale bachelorstudenten, die kiest veel vaker dan Nederlandse studenten voor een master elders. Ook de instroom vanuit het hbo nam met twintig procent flink af, dat wijt de UT aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

'Beste talenten'

De UT onderzoekt op welke manier ze de beste student die bij de UT past kan vinden, zegt woordvoerder Bertyl Lankhaar. ‘Zowel in Nederland als daarbuiten. Het gaat niet om het aantrekken van grote aantallen, maar om juist de beste talenten voor de masteropleidingen.’

Vanwege de samenwerking met aanbieder van het schakeljaar Navitas bouwt de UT haar wervingsactiviteiten voor de bachelors in het buitenland af, aldus Lankhaar. ‘Internationaal verleggen we de aandacht met onze agenten naar masterstudenten. Daarnaast is de UT een pilot gestart bij een aantal masteropleidingen om via headhunting talenten te benaderen die goed bij de UT passen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.