‘Machtsstrijd’ bij ingenieursvereniging KIVI

| HOP, Evelien Flink

De werksfeer bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs is ernstig verstoord. Bestuur en personeel liggen met elkaar overhoop en een derde van de dertig werknemers, inclusief de directeur, zit thuis.

Dit blijkt uit gesprekken met betrokkenen en interne documenten in handen van NRC. Klokkenluidermails spreken van onder meer intimidatie, racisme, financiële malversaties en belangenverstrengeling.

De ingenieursvereniging met zo’n 17.500 leden kreeg vorig jaar te maken met een nieuw bewind toen interimmer Bart Struwe de zieke directeur Micaela dos Ramos verving. Zij had volgens NRC als doel KIVI weer aantrekkelijk te maken voor jonge ingenieurs, onder meer door een nieuwe afdeling en bijbehorende website op poten te zetten.

Nu liggen de nieuwe digitale activiteiten stil en lijkt er sprake te zijn van een richtingenstrijd: het bestuur en invloedrijke, conservatieve leden aan de ene kant en het personeel en de zieke directeur Dos Ramos aan de andere kant.

Tegen NRC zei het KIVI-bestuur eerder dat de positie van Dos Ramos vanwege een ‘geschil over het te voeren beleid’ onhoudbaar is geworden. Volgens de krant stuurt Struwe aan op een reorganisatie.

KIVI was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.