Kamervragen over uitspraken campushuisarts

| Rense Kuipers

De uitspraken van campushuisarts Cees Jansen over internationalisering, eerder deze week in Tubantia, zijn voor CDA-Kamerlid Harry van der Molen reden om Kamervragen te stellen aan minister Van Engelshoven.

Photo by: flickr creative commons | Ron de Boom

Parliamentary questions about statements by campus doctor

The statements by campus doctor Cees Jansen about the well-being of international students, earlier this week in local newspaper Tubantia, are reason for CDA politician Harry van der Molen to ask parliamentary questions to Minister Van Engelshoven.

Tegenover regionaal dagblad Tubantia uitte de huisarts afgelopen woensdag zijn zorgen over het welzijn van met name internationale studenten op de UT. ‘Te veel lopen psychisch vast’, stelde hij. De UT zou volgens hem het lef moeten hebben om tegen internationale studenten te durven zeggen: begin er niet aan. Een andere optie is volgens hem dat de UT in een intakegesprek de ‘psychische draagkracht’ van potentiële studenten moet testen, voordat ze een studie beginnen.

Herhaling

De noodkreet van Jansen is in feite een herhaling van zijn eerdere oproep in 2018 tegenover de Volkskrant, maar dan meer toegespitst op internationale studenten. Voor CDA-kamerlid Harry van der Molen is dit artikel reden om Kamervragen te stellen aan minister Ingrid van Engelshoven.

Acht

In acht vragen wil de politicus weten hoeveel buitenlandse UT-studenten te maken hebben met psychische klachten en wat de minister vindt van de opvattingen van de campushuisarts. Ook vraagt het CDA-kamerlid zich af in hoeverre het geld dat is vrijgekomen uit de afschaffing van de basisbeurs wordt gebruikt voor het beteugelen van psychische problemen. Volgens hem moeten universiteiten het verbeteren van de ondersteuning voor buitenlandse studenten bij voorkeur uit eigen middelen financieren, niet vanuit de studievoorschotmiddelen. Ook plaatst Van der Molen opnieuw kanttekeningen bij de Engelstaligheid op de campus.

Meer Kamervragen

Over dat laatste onderwerp, de voertaal, stelde Van der Molen namelijk namens het CDA in december ook al Kamervragen, evenals de SP, VVD en de PVV. Minister Van Engelshoven heeft de beantwoording tot op heden uitgesteld.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.