Kamervragen over voertaal Engels UT

| Jelle Posthuma

SP, PVV, VVD en CDA gaan dinsdag Kamervragen stellen aan minister Van Engelshoven (OCW) over het Engels aan de UT. Vanaf januari 2020 wordt het Engels de officiële voertaal.

Vorige week publiceerde Tubantia een artikel over de gedragscode voertaal aan de UT. ‘Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken’, kopte het artikel. Dat er op de UT vanaf 1 januari alleen Engels wordt gesproken is niet het geval, wel is het Engels dan als officiële voertaal van kracht. In juni kreeg het beleid al groen licht. Toen stemde de Uraad met grote meerderheid in met de gedragscode voertalen.

Engels als voertaal aan de UT kwam zondag opnieuw ter sprake tijdens het debatprogramma Politiek in De Pol in Diepenheim. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, SP-Kamerlid Frank Futselaar en CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult waren te gast. Heerma en Futselaar uitten kritiek op het Engels als officiële voertaal. Heerma noemde het ‘een tamelijk bizar idee’ en Futselaar liet weten Kamervragen te gaan stellen aan minister Van Engelshoven. Bult verdedigde het beleid van de UT. ‘Als je iedereen mee wilt laten doen, moet je een taal gebruiken die iedereen kent.’

Ondertussen werd op Twitter fel gereageerd op de berichtgeving in Tubantia over het Engels als voertaal. Ook de UT reageerde via Twitter op het artikel. ‘Er is geen sprake van nieuw of gewijzigd beleid. De taal waarin we communiceren moet bijdragen aan inclusiviteit en diversiteit. Dat vraagt bijvoorbeeld dat we formele documenten in het Engels schrijven en dat we in overleggen waarbij internationale collega’s aanwezig zijn Engels spreken.’

De discussie over het Engels op de UT speelt al geruime tijd. In 2015 sprak het CvB het voornemen uit om in 2018 over te stappen op Engels als voertaal ‘om geen taalbarrière voor internationale studenten op te werpen’. Het jaar 2018 kwam iets te vroeg voor de beleidswijziging. Daarom werd besloten om de gedragscode voertaal vanaf januari 2020 in te voeren.

De UT is niet de enige universiteit die kiest voor Engels. Ook de Technische Universiteit Eindhoven stapt vanaf januari 2020 over op Engels als officiële voertaal.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.